eOsaajan taidot
Etusivulle Etusivulle Strateginen osaaminen Pedagogiset kompetenssit Tekniset
kompetenssit
Media-
kompetenssit
Sisällöntuotanto kompetenssit Tuotteistamis
kompetenssitKoulutuksen
päätöstilaisuus


Tietoja oppimisaihion sivupohjasta

Kurssipalaute


Sisällöntuotanto kompetenssit

ESR

Tampereen yliopisto

Etelä-Suomen lääni

Sisällöntuotantoon liittyvät kompetenssit

  • sisällön asiantuntemus ja sen jäsentelytaito
  • käsikirjoittamisen taidot
  • käyttöliittymän suunnittelutaito
  • käytettävyyden asiantuntemus
  • mediaelementtien tuntemus ja hallinta

Oppimisaihiot (Linkki Virtuaaliamk:n sivustolle)

Oppimisaihiot

Opintoaineiston tavoite

Ehdotus työskentelytavaksi

Asiakäsikirjoituksen tehtävä ja sisällöt

Asiakäsikirjoituksen muoto

Sisällön tuotannonvälineet- opintoaineiston lähestymistapa ja peruskäsitteitä

Synopsis

Sisällöntuotantoprosessin vaiheet

Ideasta synopsikseen

Sisällöntuotantoprosessin eri roolit

Työkaluja synopsiksen tekoon

Asiakäsikirjoitus

Synopsisvaiheen valintojen konkretisoiminen ja täsmentäminen asiakäsikirjoituksessa

Valinnat suunnitellun sisällön perusteella

Sisällön käsittely asiakäsikirjoituksessa

- Sisällönanalyysi
- Rakennesuunnitelma
- Ruutusuunnitelma
- Käyttöliittymän suunnittelu

Valinnat kohderyhmän (käyttäjien) perusteella
Valinnat käytettävissä olevien resurssien perusteella

- Käyttäjien tarvitsemien työvälineiden ja resurssien edellyttämät valinnat

- WWW-sovellusten esitysmuodon ohjaamisessa tarvittavat valinnat
- CD-ROM -levykkeille tallennettujen sovellusten esitysmuotojen ohjaamisessa tarvittavat valinnat
- DVD-levykkeille tallennettujen sovellusten esitysmuotojen ohjaamisessa tarvittavat valinnat
- Mobiili-sovellusten ohjaamisessa tarvittavat valinnat

Lähteet

Käytettävyys

Mitä käytettävyys on?

Mikä on käyttöliittymä?

Käyttöliittymiin liittyvää tietoa sisältävää kirjallisuutta

Käyttöliittymiin liittyvää tietoa sisältävät linkit

 

Alkuun