Käyttöliittymä (UI, User Interface)

Mikä on käyttöliittymä?

Käyttöliittymä voidaan yksinkertaisesti määritellä käyttäjän ja tietokoneen välisen vuoropuhelun välineeksi

Huomioi suunnittelussa:
1. vuorovaikutus

- määritä vuorovaikutusmuodot niin, etteivät ne pakota käyttäjää tarpeettomiin tai ei haluttuihin toimintoihin
- tarjoa joustava vuorovaikutus
- vuorovaikutuksen keskeyttämis- ja peruuttamismahdollisuus
- ”oikotiet” tottuneille käyttäjille
- piilota tekniset yksityiskohdat

2. muistin kuormitus

- vähennä käyttäjän muistin kuormitusta
- määritä oikotiet
- muodosta merkitykselliset perusasetukset
- piilota tarpeeton tieto
- käyttöliittymän visuaalisen layoutin tulisi noudattaa todellisen maailman metaforaa

3. käyttöliittymän yhtenäisyys

- käyttöliittymän yhtenäisyys läpi tuoteperheen
- älä tee muutoksia aiemmin tutuiksi tulleisiin vuorovaikutusmalleihin

eOsaajan taidot sivuille

 

ESR   Tampereen yliopistoHAMK

Oppimisaihio on toteutettu eOsaajan taidot —projektille.
Tekijät: sisältö ja tekninen toteutus Tarja Kankaanranta.