Synopsisvaiheesta asiakäsikirjoitukseen

Valinnat käytettävissä olevien resurssien perusteella

Valinnat sovelluksen tekijöiden käyttämien työvälineiden ja resurssien perusteella

Digitaalisia aineistoja sisältävien sovellusten toteuttaminen edellyttää laite- ja ohjelmistoresursseja. Sovelluksen käyttöliittymä ja sen sisältämät digitaaliset aineistot on mahdollista luoda jollakin ohjelmointikielellä, mutta useimmiten käyttöliittymä ja aineistot koostetaan tarkoitukseen sopivalla sovellusohjelmistolla.

Yksinkertaisen HTML-koodatun www-sovelluksen tuottamisen välineiksi riittävät tietokone apuohjelmistoineen, yleisimmät selainohjelmistot aineistojen testaamiseen ja verkkoyhteys jakelukanavaksi. Laajojen ja monipuolisten www-sovellusten toteuttamista helpottavat tarkoitusta varten suunnitellut HTML-editorit.

Jos digitaalinen aineisto on laaja ja sisältää monipuolisia mediaelementtejä, laite- ja ohjelmistoresurssien vaatimukset kasvavat. Kuvat, videot, animaatiot ja ääni vaativat kuvankäsittelyyn, videoeditointiin, animointiin ja äänenkäsittelyyn soveltuvat ohjelmistonsa ja myös erityislaitteensa. Monipuolisia multimediaelementtejä käyttävä aineisto kootaan tavallisesti sovelluskehittimillä, joihin usein liittyy myös ohjelmointimahdollisuudet. Sovelluskehitinohjelmistoista esimerkkejä ovat Macromedia Director, ToolBook, Hyperstudio ja Multi Maker. Verkon kautta tapahtuva stream-videon lähettäminen edellyttää sopivan streaming-palvelimen ja siihen liitetyn ohjelmiston käyttömahdollisuutta.

Valintojen on oltava realistisia, joten suunnittelussa joudumme vastaamaan kysymykseen:
Ovatko kaikki suunnitelman toteuttamisessa tarvittavat laite- ja ohjelmistoresurssit käytettävissä ?

Oppimateriaalin sisällysluettelo

eOsaajan taidot sivuille


ESR   Tampereen yliopistoHAMK

Oppimisaihio on toteutettu eOsaajan taidot —projektille. Tekijät: sisältö FL Martti Piipari Tampereen yliopisto, tekninen toteutus Essi Ylönen ja Mirlinda Kosova-Alija HAMK eLearning Centre 2004.