Etusivulle Etusivulle Strateginen osaaminen Pedagogiset kompetenssit Tekniset
kompetenssit
Media-
kompetenssit
Sisällöntuotanto kompetenssit Tuotteistamis kompetenssitKoulutuksen
päätöstilaisuus


Tietoja oppimisaihion sivupohjasta

Kurssipalaute

Esitys (pps)

Esitys (pdf)

Briefly about project and training period (pps)

Englanninkieliset aihiot englanniksi

Etelä-Suomen lääni

eOsaajan taidot –kehittämishanke

eOsaajan taidot on Hämeen ammattikorkeakoulun hallinnoima Euroopan sosiaalirahaston rahoittama hanke. Sen päätavoitteena kehittää korkeakoulutasoinen eOsaamistaitojen (eLearning) koulutus Hämeeseen siten, että se toteutetaan yhteistyössä ja hyväksytään Hämeen ammattikorkeakoulun erikoistumisopinnoiksi, täydennyskoulutukseksi ja tutkinnon osaksi ja Tampereen yliopiston opettajankoulutuksen sivuaineopinnoiksi. Opintojen yhteydessä toteutetaan yritysten kanssa kansallisia ja kansainvälisiä eLearning-toteutusprojekteja.

Hankkeen kuvaus

Hankkeen keskeisenä tavoitteena on luoda Hämeeseen korkeakoulutasoinen monimuotoinen verkkokoulutusohjelma, jonka avulla opetus- ja valmennustehtävissä olevat tai siihen valmistuvat, henkilöstökouluttajat sekä eLearning-arvoketjussa toimivien yritysten edustajat voivat kouluttautua sekä teknisten että pedagogisten taitojen eOsaajiksi ja tukihenkilöiksi. Erityisenä painopistealueena hankkeessa on virtuaalisten oppimis- ja valmennusympäristöjen sekä rakenteisen monimediaelementtejä sisältävien oppimateriaalien monipuolinen käyttö rilaisissa oppimisympäristöissä.

Aineellisia resursseja parannetaan hankkimalla yhteiseen käyttöön tarkoitettuja opetustiloja ja –välineitä sekä työskentelystudioita. Henkisiä voimavaroja parannetaan palkkaamalla kehittämishankkeelle vastuullinen vetäjä ja kouluttamalla koulutusohjelmassa tarvittavat avainosaajat sekä tuotetaan verkko-opiskelussa tarvittavaa aineistoa.

Kehittämishankkeessa luotava eLearning-osaamisen modulirakenteinen ja joustava koulutusohjelma suunnataan sekä ammattikorkeakoulun ja yliopiston opiskelijoille erikoistumis- ja sivuaineopinnoiksi että työelämässä olevan opetushenkilöstön, henkilöstökouluttajien ja eLearning-tuottajien täydennyskoulutukseksi. Tutkintoon johtavan koulutuksen ohjelmiin opiskelumahdollisuus otetaan mukaan syksystä 2004 alkaen.


eOsaajan taidot – hankkeen kohderyhmä

Projektin välittömänä kohderyhmänä ovat opettajankouluttajat, eLearning-kouluttajat, kehittäjät, tutkijat ja toteuttajat. Projektin välillisinä kohderyhminä ovat ne, jotka tulevat opiskelemaan kehittämishankkeen tuloksena syntyvässä koulutuksessa eOsaajan teknisiä ja pedagogisia taitoja, eli mm. opetus- ja valmennustehtävissä olevat tai siihen valmistuvat, henkilöstökouluttajat sekä eLearning-arvoketjussa toimivien yritysten edustajat.

Lisätietoja

HAMK eLearning Centre
Hely Kilpeläinen
Visamäentie 35 A, PL 230
13101 Hämeenlinna

Puh. (03) 646 4281
GSM 040 836 9461
hely.kilpelainen@hamk.fi