eOsaajan taidot
Etusivulle Etusivulle Strateginen osaaminen Pedagogiset kompetenssit Tekniset
kompetenssit
Media-
kompetenssit
Sisällöntuotanto kompetenssit Tuotteistamis
kompetenssitKoulutuksen
päätöstilaisuus


Tietoja oppimisaihion sivupohjasta

Kurssipalautte


Pedagogiset kompetenssit

ESR

Tampereen yliopisto

Etelä-Suomen lääni

Pedagogiset kompetenssit

  • pedagogisten suunnitteluperiaatteiden tuntemus
  • monimuotoisten opiskelijan ohjausmenetelmien tuntemus
  • oppimisprosessin ja sisällön suunnittelutaito
  • jakelukanavien tuntemus ja ymmärrys
  • mediaelementtien ymmärrys ja valikointitaito
  • oppimisprosessin arviointitaito
  • pedagogisen kehityksen seuranta ja tuotteen ylläpitotaidot

Oppimisaihiot (Linkki Virtuaaliamk:n sivustolle)

Oppimisaihiot

Johdattelua pedagogiseen pohdintaan

Ihmis- ja tietokäsityksistä

Oppimiskäsityksistä

Verkkoaineistojen hyödyntämisestä


Oppimisprosessin ohjauksesta


Oppimisen arviointi