Pedagogiset kompetenssit

6. Oppimisen arviointi

Jouni EnqvistJouni Enqvist, yliopettaja, Hämeen ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu.                  

Ääni Taustaa arvioinnille

Ääni Tavoitteiden saavuttamisen arviointi

Ääni Oppimista tukeva arviointi

Ääni Arviointi on suunnattava oikein!

Ääni Mitä arvioidaan 

Ääni Itsearviointi 

Ääni Vertaisarviointi  

Ääni Prosessit näkyviksi arviointia varten

 

eOsaajan taidot sivuille

 

ESR   Tampereen yliopistoHAMK

Oppimisaihio on toteutettu eOsaajan taidot —projektille.
Tekijä: Jouni Enqvist.