eOsaajan taidot
Etusivulle Etusivulle Strateginen osaaminen Pedagogiset kompetenssit Tekniset
kompetenssit
Media-
kompetenssit
Sisällöntuotanto kompetenssit Tuotteistamis
kompetenssitKoulutuksen
päätöstilaisuus


Tietoja oppimisaihion sivupohjasta

Kurssipalautte


Strateginen osaaminen

ESR

Tampereen yliopisto

Etelä-Suomen lääni

Strateginen osaaminen

  • yleisen toimintaympäristön tuntemus
  • verkostot, roolit, arvoketjut, ansaintalogiikat
  • projektinhallinta
  • tiimityötaidot
  • laatuajattelu
  • tulevaisuuden visiointi
  • liiketoiminnan ja strategisten ydintoimintojen ymmärtäminen (oman HOPSin mukaisesti)
Oppimisaihiot

video Strategisen osaamisen aihiot videoina

Käsitteet

Pedagogiikka ja verkkopedagogiikka
Oppimistavoitteet
Verkko-oppimisprosessin suunnittelu
Sisällön suunnittelu ja toteutus
eOppimisen tulevaisuus

Liiketoiminta / eOsaaminen

Avoin lähdekoodi
eOsaaminen liiketoiminnassa

Case-esimerkkejä / eOsaaminen

Strateginen osaaminen

Lisätietoa aiheista

Projektin hallinta

Projektin johtaminen ja motivointi

Projektin onnistuminen ja epäonnistuminen


Tuotteistaminen

Verkko-koulutuksen laatu ja arviointi

Arviointi

Visionäärinen ajattelu osaamisen kehittämisessä

Visionäärinen ajattelu - orientoiva tehtävä


Mediamaisteri Oy (http://www.mediamaisteri.com)