Strateginen osaaminen

Projektin onnistuminen ja epäonnistuminen

Onnistuminen

 • Suunnittelu ja integrointi muuhun työhön
 • Menetelmät mietityt ja joustavat
 • Ajankohtaisuus ja tarvemäärittely
 • Substanssiosaaminen ja motivaatio/sitoutuminen kunnossa
 • Priorisointi
 • Dokumentointi (alihankkijatkin tietää mitä tehdään)
 • Kaikki tietää mitä tavoitellaan (sitouttaminen)
 • Konkreettiset tavoitteet
 • Tuotteistaminen
 • Asiakkaat mukana ja tekijät sitoutuneita
 • Resurssit riittävät (esim. aika)
 • Sama henkilöstö mukana ja sopimukset täsmällisiä
 • Koetaan palkitsevana ja mielenkiintoisena
 • Sopiva aikataulu ja kontrollointi (rahoittaja, asiakas)
 • Välineet projektin tekemiseen
 • Tiedottaminen (projektin kuluessa ja sen jälkeen > jalkautaminen)
 • Pitää rajata projektin askeleet > ei liikaa kerralla, mutta kokonaisuus hallinnassa
 • Epäonnistuminenkin voi tuottaa hyvää tietoa
 • Roolitukseen huomiota (epäviralliset roolit)

Epäonnistuminen

 • Onnistumisen mittarit eivät ole selvät
 • Valmistelu puutteellinen ja mennään heti asiaan
 • Ei osaamista
 • Ei loppumisaikaa
 • Ulkoiset tekijät eli tilanne muuttuu projektin aikana (yrityskauppa yms.)
 • Jos menee pieleen niin pitää lopettaa eikä viedä lisää pieleen
 • Ihmissuhteet eivät toimi
 • Liiallinen riippuvuus tietystä avainhenkilöstä
 • Ei määritellä tarkasti tehtäviä, jolloin ei voida ottaa kesken projektiin mukaan kovin helposti


Projektin hallinta

Projektin johtaminen ja motivointi

Projektin onnistuminen ja epäonnistumineneOsaajan taidot sivuille

 

ESR   Tampereen yliopistoHAMK

Oppimisaihio on toteutettu eOsaajan taidot —projektille.
Tekijät: sisältö Mediamaisteri Oy 2005, tekninen toteutus Mirlinda Kosova-Alija HAMK eLearning Centre 2005.