Strateginen osaaminen

Projektin johtaminen ja motivointi

Projektin johtaminen

 • Projekteissa tavoitellaan usein kehitystuloksia, jotka ovat innovatiivisia
 • Projektipäällikön on luotava projekti nopeasti, tuotettava tulos ja purettava organisaatio
  • haasteellista perinteiseen johtajuuteen verrattuna!
 • Ilman johtamista projekti ei käynnisty

Projektin alkuvaiheessa

Projektin alkuvaiheessa

Riskien analysointi

 • Missä asioissa voi tulla ongelmia?
 • Millä tavalla voimme niistä selviytyä?

Projektin seuranta ja arviointi

 • Jatkuva ohjaustiedon hankkiminen
 • Toteutumista seurataan projektin aikana ja peilataan suunnitelmaan ja tavoitteisiin
 • Arvioinnin yleistehtävänä on vastata kysymykseen, mitä projekti on tuottanut

Johtamisen tavoitteena sitouttaminen

 • Projektin toimintatapojen, tavoitteiden ja arvojen sisäistäminen
  • Halu ponnistella projektin puolesta
  • Halu pysyä projektissa
 • Työmotivaatio on kokonaistila, joka synnyttää, suuntaa ja pitää yllä yksilön ponnisteluja työn tekemiseksi (Vartiainen, M.)

Sisäinen motivaatio

 • Kiinnostus ja oppiminen
 • Tyydytys valmiiksi saattamisesta
 • Miellyttävien kokemusten/elämysten hakeminen

Ulkoinen motivaatio

 • ”Teen näitä tehtäviä selvitäkseni seuraavasta deadlinesta tai päästäkseni parempiin tehtäviin”
 • ”Minulla ei ole mielenkiintoa näitä tehtäviä kohtaan”
 • Tehtävä on väline johonkin muuhun, tehtävän sisältö ei kiinnosta

Sisäisen ja ulkoisen motivaation välimuotoja

 • ”Teen minulle epämiellyttäviä tehtäviä lisätäkseni omaa osaamistani.”
 • ”Teen näitä tehtäviä näyttääkseni että suoriudun hyvin tässä organisaatiossa.”
 • Oman valinnan osuus vaihtelee, ulkoiset/sosiaaliset syyt voimakkaita

Minä projektin johtajana?

 • Analysoi omia piirteitäsi johtajana ja motivoijana?
  • vahvuudet
  • heikkoudet
  • mahdollisuudet
  • uhat
 • Onko minulla kokemusta projektin johtamisesta?
  • miten onnistuin
  • missä asioissa tunsin epäonnistuvani
  • suurimmat haasteet

Projektin hallinta

Projektin johtaminen ja motivointi

Projektin onnistuminen ja epäonnistuminen

 

eOsaajan taidot sivuille

 

ESR   Tampereen yliopistoHAMK

Oppimisaihio on toteutettu eOsaajan taidot —projektille.
Tekijät: sisältö Mediamaisteri Oy 2005, tekninen toteutus Mirlinda Kosova-Alija HAMK eLearning Centre 2005.