Strateginen osaaminen

Sisällön suunnittelu ja toteutus

Sisällöntuotantoprosessi

Sisällöntuotantoprosessi

Verkko-opetuksen suunnittelu (VOPS)

VOPS

 

Yhteenvetoa

 • Pedagogisen suunnittelun taustalla on selkeä käsitys siitä, mihin oppimisella pyritään (=oppimistavoitteet)
 • Oppimista tapahtuu harvoin vain lukemalla!
  • opitun ulkoistaminen eli kokeilu, harjoittelu, pohdiskelu, kirjoittaminen jne. oppimisen tukena tarpeen mukaan
  • erilaisten oppimistyylien huomioiminen
 • Rakenteen huolellinen suunnittelu ja visuaalisuus tukevat opiskelua ja oppimista
 • Vuorovaikutus oppimisen tukena
  • vaativien tavoitteiden saavuttaminen vaatii vuorovaikutusta
 • Tuki ja ohjaus mietittävä tarkoin
  • milloin tarpeellista
  • miten voi edistää oppimistavoitteiden saavuttamista


Käsitteet

Pedagogiikka ja verkkopedagogiikka

Oppimistavoitteet

Verkko-oppimisprosessin suunnittelu

Sisällön suunnittelu ja toteutus

eOppimisen tulevaisuus


eOsaajan taidot sivuille

 

ESR   Tampereen yliopistoHAMK

Oppimisaihio on toteutettu eOsaajan taidot —projektille.
Tekijät: sisältö Mediamaisteri Oy 2005, tekninen toteutus Mirlinda Kosova-Alija HAMK eLearning Centre 2005.