Strateginen osaaminen

Pedagogiikka ja verkkopedagogiikka

Pedagogiikka

 • Pedagogiikka voidaan määritellä olevan oppi kasvatuksen olemuksesta, päämääristä ja keinoista
 • Opin- ja tieteenalan suomenkielisenä vastineena kasvatusoppi
 • Verkkopedagogiikassa tarkastellaan tieto- ja viestintätekniikan soveltamista opetukseen ja oppimiseen

Verkkopedagogiikka

 • Tarkoittaa oppimisen kannalta perusteltujen käytännön ratkaisujen tekemistä
 • Oppimistavoitteet on analysoitava huolellisesti, jotta tiedetään mitä opiskelulla tavoitellaan
 • Oppimisympäristöissä on paljon oppimisen apuvälineitä, joiden käyttäminen on oltava pedagogisesti perusteltua
 • Harkitut ja perustellut ratkaisut oppimisympäristön rakentamisessa mahdollistavat eheän kokonaisuuden

Oppimistavoitteiden analysointi oppimistehtävien taustalla

Kognitiiviset tavoitteet

 • miten opittuja tietoja / taitoja on tarkoitus käyttää
  1. mieleen palauttaminen, muistaminen
  2. ymmärtäminen
  3. soveltaminen
  4. analysoiminen
  5. arviointi
  6. uuden tiedon luominen

Tiedolliset tavoitteet

 • minkälaista tietoa on tarkoitus oppia
  1. tosiasioita koskevaa, konkreettista
  2. käsitteellistä, abstraktia
  3. menettelytapoja koskevaa
  4. metakognitiivistaKäsitteet

Pedagogiikka ja verkkopedagogiikka

Oppimistavoitteet

Verkko-oppimisprosessin suunnittelu

Sisällön suunnittelu ja toteutus

eOppimisen tulevaisuus


eOsaajan taidot sivuille

 

ESR   Tampereen yliopistoHAMK

Oppimisaihio on toteutettu eOsaajan taidot —projektille.
Tekijät: sisältö Mediamaisteri Oy 2005, tekninen toteutus Mirlinda Kosova-Alija HAMK eLearning Centre 2005.