Strateginen osaaminen

Oppimistavoitteet

Oppimistavoitteet

Esimerkkejä erilaisista oppimistavoitteista ja -tehtävistä

Esimerkkejä oppimistavoitteista

 

Punaisella yleisimmät oppimistavoitteet

Esimerkkejä oppimistavoitteista

Paikallisosuuspankkien sisällöntuotantotyöryhmä lähti määrittelemään sisällön tavoitteita taulukon avulla. Kullekin osiolle määriteltiin tavoite, joka sisälsi jonkin seuraavista verbeistä:

  • muistaa
  • ymmärtää
  • osaa soveltaa
  • osaa analysoida / arvioida (perehdytyksen ollessa kyseessä todettiin, että nämä tavoitteet erittäin harvinaisia)

Tavoite kirjattiin, ja niistä keskusteltiin yhteisesti, jotta taso olisi yhdenmukainen läpi materiaalin. Jokainen osio alkaa auki kirjoitetulla tavoitteella.

Tavoitteen määrittely yhdenmukaisti ja helpotti työryhmän yhteistä työskentelyä huomattavasti sekä toimi samalla punaisena lankana sisällöntuotantotyölle.


Käsitteet

Pedagogiikka ja verkkopedagogiikka

Oppimistavoitteet

Verkko-oppimisprosessin suunnittelu

Sisällön suunnittelu ja toteutus

eOppimisen tulevaisuus


eOsaajan taidot sivuille

 

ESR   Tampereen yliopistoHAMK

Oppimisaihio on toteutettu eOsaajan taidot —projektille.
Tekijät: sisältö Mediamaisteri Oy 2005, tekninen toteutus Mirlinda Kosova-Alija HAMK eLearning Centre 2005.