Strateginen osaaminen

eOppimisen tulevaisuus

Tieto, työ ja oppiminen

Tieto, työ ja oppiminen

Yleistä oppimisteknologian tulevaisuudesta

 • Teknologia muuttuu ihmisille läpinäkyväksi, vuonna 2020 ei ole olemassa erillistä opetusteknologiaa
 • Oppijan oppimishistoriaa voidaan tarkastella ja arvioida tarkemmin ? metatietojen kerääminen
 • Työ- ja harrastuslähtöinen verkko-opiskelu tukevat toisiaan, rajojen hämärtymisestä ollaan monta mieltä
 • Mobiililaitteiden käyttö lisääntyy
 • Simulaatiot ja virtuaalitodellisuus tulevat yleistymään
 • Nykyinen alustakeskustelu koetaan turhaksi: Alustateknologia osan mielestä ylikorostettua, tärkeämpää keskustella mm. oppimisen laadusta

Formaalista kurssimuotoisesta opiskelusta tarvelähtöiseen informaaliin oppimiseen

 • Älykkäät ohjelmat lisääntyvät, kone antaa reaaliaikaista ohjeistusta prosessien toteutukseen
 • Opetusteknologia tukee työssäoppimista, tietoa haetaan laajasti eri sovelluksin tukemaan juuri tiettyä ongelmaa tai työtilannetta
 • Enemmän kohti ryhmän työskentelyn ja työn tukea
  • ”Organisaation muisti” ”
  • Ihminen ei enää tarvitse muistia, kun teknologia auttaa”
  • ”Aivoihin sulautetut oppimisen ja tiedon tuet”

Yhteenveto

 • Tutkijat suhtautuvat opetusteknologiaan myönteisesti ja toimivat tiennäyttäjinä visioita luoden
 • Oppilaitokset innokkaita kokeilijoita
 • Yritykset tulevat skeptisempinä perässä ja näkevät teknologian tulevaisuuden pääosin haasteellisena
  • hyöty omalle liiketoiminnalle ratkaisee, investoinnit opetusteknologian käyttöönottoon maltillisia
  • yritysmaailma uskoo muutosten tapahtuvan huomattavasti hitaammin kuin oppilaitospuolen edustajat

Käsitteet

Pedagogiikka ja verkkopedagogiikka

Oppimistavoitteet

Verkko-oppimisprosessin suunnittelu

Sisällön suunnittelu ja toteutus

eOppimisen tulevaisuus


eOsaajan taidot sivuille

 

ESR   Tampereen yliopistoHAMK

Oppimisaihio on toteutettu eOsaajan taidot —projektille.
Tekijät: sisältö Mediamaisteri Oy 2005, tekninen toteutus Mirlinda Kosova-Alija HAMK eLearning Centre 2005.