Strateginen osaaminen

Verkko-oppimisprosessin suunnittelu

Verkko-oppimisprosessin suunnittelu

Oppimista voidaan tukea…

 • oikealla ohjauksella
 • erilaisilla oppimistehtävillä
 • vuorovaikutuksella ja vuorovaikutteisuudella
 • käyttämällä oppimista tukevia multimediaelementtejä:
  • teksti
  • kuva
  • grafiikka, kaaviot
  • linkit tietokantoihin
  • video, animaatio

Pohdinta
Pohdittavaksi

Mitä seuraa siitä, jos (oppimis)ympäristön työkaluja käytetään hyväksi ilman pedagogista suunnittelua?

Sisällön tuottaminen ilman pedagogista näkökulmaa

 • Infoähky?
 • Välineiden turhaa sekakäyttöä?
 • Kiireinen työntekijä haaskaa aikaa
  • lopputuloksena ei oppimista
 • Teknologian palvonta?
 • Visuaalisuuden palvonta?


Käsitteet

Pedagogiikka ja verkkopedagogiikka

Oppimistavoitteet

Verkko-oppimisprosessin suunnittelu

Sisällön suunnittelu ja toteutus

eOppimisen tulevaisuus


eOsaajan taidot sivuille

 

ESR   Tampereen yliopistoHAMK

Oppimisaihio on toteutettu eOsaajan taidot —projektille.
Tekijät: sisältö Mediamaisteri Oy 2005, tekninen toteutus Mirlinda Kosova-Alija HAMK eLearning Centre 2005.