Strateginen osaaminen

Käsitteet

eOppiminen, eOsaaminen

eOppiminen / verkko-oppiminen

 • yleisnimitys oppimisprosessille, joka hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa
 • sisältää opetuksen / ohjauksen sekä opiskelun verkossa

eOsaaminen

 • laajempi näkökulma siitä, miten ja missä yhteydessä tieto- ja viestintätekniikkaa voidaan hyödyntää oltava lisäarvo!
 • vaatii strategista osaamista

Strateginen osaaminen

 • Tässä puhuttaessa kytketään oppimiseen, osaamisen kehittämiseen ja koulutukseen
 • Ei spesifiä, yhtä asiaa koskevaa tietoa, vaan yleistä ja siirrettävää osaamista
 • Strategisen osaamisen osa-alueita:
  • johtaminen
  • palkitseminen ja sen merkitys
  • asenteet, ilmapiirin luominen ja kehittäminen
  • yhteisöllisyyden ja avoimuuden tukeminen
  • viestintä, vuorovaikutus, hyvien käytäntöjen jakaminen
  • itseohjautuvuuden tukeminen
  • kiinnostuneisuuden tukeminen
  • toimintamallien / konseptien luominen

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty

 • Jatkossa määritellään tarkemmin vielä suunnittelun vaiheet ja menetelmät
  • ideointi
  • prosessisuunnitelma
  • synopsis
  • käsikirjoitus
 • Suunnittelun kautta pedagogisesti mielekkäisiin lopputuloksiin
 • Visuaalinen ja rakenteellinen suunnittelu oleellinen osa käytettävyyttä ja myös verkkopedagogiikkaa!

Oppiminen ja verkkopedagogiikka

Traditionaalinen opiskelu vs. verkko-opiskelu

Traditionaalinen koulutus- tai opetustilanne:

Traditionaalinen koulutus- tai opetustilanne

Verkko-opiskelu ja -oppiminen:

Verkko-opiskelu ja -oppiminen

 


Käsitteet

Pedagogiikka ja verkkopedagogiikka

Oppimistavoitteet

Verkko-oppimisprosessin suunnittelu

Sisällön suunnittelu ja toteutus

eOppimisen tulevaisuus


eOsaajan taidot sivuille

 

ESR   Tampereen yliopistoHAMK

Oppimisaihio on toteutettu eOsaajan taidot —projektille.
Tekijät: sisältö Mediamaisteri Oy 2005, tekninen toteutus Mirlinda Kosova-Alija HAMK eLearning Centre 2005.