Strateginen osaaminen

Arviointi

Arviointimenetelmistä

 • Arviointi voi tapahtua monella eri tavalla.
  Tutustukaa www.laatuaverkkoon.fi arviointilomakkeeseen, jolla voidaan arvioida verkossa olevia palveluita (www-sivuista laajoihin palveluihin)

SWOT-analyysi sopiva arviointiin

 • Käydään systemaattisesti läpi tuotteen tai palvelun
  • vahvuudet
  • heikkoudet
  • mahdollisuudet
  • uhat

Six thinking hats -menetelmä (Edward de Bono)

 • Luovuustekniikkana tunnettu menetelmä sopii arviointiin
 • Jokainen tarkastelee asiaa / arvioitavaa kohdetta annetusta näkökulmasta (vaikka näkökulma ei olisikaan oma)
 • Hatun väri ratkaisee, minkälaisesta näkökulmasta kukin asiaa tarkastelee
 • Valkoinen (faktat)
 • Punainen (tunteet)
 • Musta (varoitukset, kriittisyys)
 • Keltainen (positiiviset, mutta perustellut asiat)
 • Vihreä (luovat ajatukset, kannustaa myös muita luovuuteen, etsii aina uusia näkökulmia)
 • Sininen (prosessin kontrollointi, yhteenveto)

--> Kokeillaan menetelmää aiheesta ”verkko-opetuksen arviointi” tai ”luovuuden kehittäminen organisaatiossa”
--> Muistakaa yhteenveto ja mielellään konkreettiset toimintaehdotukset (organisaatiossa tulisi jakaa myös vastuualueet)!


Tuotteistaminen

Verkko-koulutuksen laatu ja arviointi


Arviointi

Visionäärinen ajattelu osaamisen kehittämisessä


Visionäärinen ajattelu - orientoiva tehtävä

 

eOsaajan taidot sivuille

 

ESR   Tampereen yliopistoHAMK

Oppimisaihio on toteutettu eOsaajan taidot —projektille.
Tekijät: sisältö Mediamaisteri Oy 2005, tekninen toteutus Mirlinda Kosova-Alija HAMK eLearning Centre 2005.