Strateginen osaaminen

Tuotteistaminen

Tuotteistamisprosessin kulku

Tuotteistamisprosessin kulku

Ideointi, arviointi

 • Ideoiden hankkiminen esim. aivoriihen, ominaisuuksien listauksen ja erilaisten tuoteyhdistelmien kautta
 • Arvioinnissa selvitetään erilaisten ideoiden toteuttamismahdollisuudet valmiiksi tuotteeksi asti, taloudellisuus ja markkinointimahdollisuudet

Kehittely, testaus

 • Tuotehahmotelmasta tulee kokonainen tuote
 • Tuotteen eri ominaisuuksien kehittämistä jatketaan
 • Tuotedemon tekeminen
 • Asiakkaan ja kohderyhmän määrittely
  • Asiakkaan tarpeiden ja erityispiirteiden kartoittaminen tarveanalyysin avulla
  • Mahdollisten haastattelujen tekeminen
  • Pitkän tähtäimen näkökulma huomioon
 • Tuotteen ominaisuuksia testataan koemarkkinoinnilla
 • Brandin luominen ja hinnoittelu
 • Visuaalisen ilmeen luominen: antaa asiakkaalle kuvan mitä ollaan ostamassa
 • Esitteet, käyntikortit, ohjeistukset ym. helpottavat asiakkaan tutustumista palveluun
 • Brandin ilmeen oltava yhtenäinen koko palveluprosessin ajan lähtien sopimusasiakirjoista
 • Tuotteen osa-alueiden ja palveluiden määrittely: tarjotaan asiakkaille tukipalveluita, konsultointia jne.

Valmistelu

 • Markkinointipäätöksen tekeminen
 • Suunnitellaan tuotteen julkaisemiseen liittyvät toimet
 • Suunnitellaan nimi (koemarkkinoinnissa saadut tiedot apuna)
 • Hinnoitteluperusteista sovitaan

Julkaisu

 • Tuotteen tuominen markkinoille, kun edelliset vaiheet ovat onnistuneet
 • Panostetaan viestintään, osoitetaan miksi tuote on hyödyllinen
 • Laaja tiedottaminen!
 • Alihankkijoiden hankinta

Jakelu

 • Tuotteen saatavuus varmistetaan suunnittelemalla jakelu tuottajalta asiakkaille
 • Jakelun määrä ja laatu
 • Jakelun ajoitus
  • asiakkaiden tarpeet ja kilpailutilanne huomioitava
 • Jakelukanavan valinta
 • Jakelukanavan eri yritykset
 • Yrityksen tavoitteet
 • Resurssit

Hinta

Hinta

Tuotteistamisprosessin tärkeitä osa-alueita

Tuotteistamisprosessin tärkeitä osa-alueita

 
Tuotteistaminen

Verkko-koulutuksen laatu ja arviointi


Arviointi

Visionäärinen ajattelu osaamisen kehittämisessä

Visionäärinen ajattelu - orientoiva tehtävä
eOsaajan taidot sivuille

 

ESR   Tampereen yliopistoHAMK

Oppimisaihio on toteutettu eOsaajan taidot —projektille.
Tekijät: sisältö Mediamaisteri Oy 2005, tekninen toteutus Mirlinda Kosova-Alija HAMK eLearning Centre 2005.