Strateginen osaaminen

Avoin lähdekoodi

 • Open Source -koodi vapaa ladattavaksi, muokattavaksi, kehiteltäväksi ja jaettavaksi
 • Ilmainen jakelu Internetissä
 • GNU- ja GPL-lisenssit

Avoin lähdekoodi

Avoimen lähdekoodin ohjelmistot

Hyviä puolia:

 • Alusta / ohjelmisto on ilmainen
 • Kun ohjelma on asennettu, se on sellaisenaan käytössä niin kauan kuin asiakas haluaa
  • omalla palvelimella tai ostettuna ASP-palveluna
 • Kehitys nopeaa ja jatkuvaa, koska tuotekehitys on hajautettu ympäri maailmaa
  • kehitys ei ole sidottu kaupallisiin intresseihin
 • Luotettavuus
  • virheiden ja ongelmien löytäminen laajan kehittäjäjoukon takia
 • Asiakas maksaa vain palveluista
  • mahdollistaa asiakaskohtaisen räätälöinnin
 • Tarvittava teknologia on merkittävästi halvempaa, koska Open Source -ohjelmistot pyörivät kevyillä ohjelmistotekniikoilla
 • Osaamista Open Source -teknologioihin on saatavilla runsaasti
 • Riskitön vaihtoehto, ei sido asiakasta yhteen toimittajaan
 • Integroitavissa esim. oppilashallintojärjestelmiin sekä muihin ulkoisiin tietokantoihin

Riskejä:

 • Ohjelmisto on niin pieni Open Source -tuote, että siihen ei löydy tukea ja kehitystä
 • Pääkehittäjälle tapahtuu jotakin > haaste kehitykselle
 • Ohjelmistoa tukevat yritykset eivät sitoudu tuotteen tukeen
 • Jos halutaan kehittää Open Source -tuotteen yhteyteen omia ja uusia ominaisuuksia, sen kustannus on normaalin ohjelmistotuotannon kustannus

Avoimen lähdekoodin liiketoiminta

 • Tuoteajattelusta palveluliiketoimintaan

Avoimen lähdekoodin liiketoiminta

Resursseja voidaan kohdistaa

ei valmiiseen alustaan / lisensseihin vaan…

 • alustan organisaatiokohtaiseen räätälöintiin
 • koulutukseen (miten maksimihyöty irti alustasta)
 • sisältöihin (pedagogisesti ja visuaalisesti laadukas materiaali)
 • oppimisen tukemiseen
 • oppimisen laadun kehittämiseen

Sivun alkuun

Osaamisen kehittäminen kokonaisvaltaisena prosessina

Osaamisen kehittäminen kokonaisvaltaisena prosessina


Uusia mahdollisuuksia osaamisen kehittämiseen

 • Organisaatiokohtainen räätälöinti
  • yksilölliset piirteet voidaan huomioida
  • ei valmiita massaratkaisuja
 • Valmiita työkaluja osaamisen kehittämiseen
 • Organisaation mietittävä oma tarve ja tavoitteet, joita teknologialla voidaan tukea

Pohdinta
Pohdittavaksi

Kohdistetaanko avoimien ohjelmistojen myötä verkko-oppimiseen ja osaamisen kehittämiseen vähemmän resursseja vai kohdistetaanko resurssit uudelleen sisältöjen ja oppimisen laadun kehittämiseen?

Avoimen lähdekoodin kehittäjäverkostot

 • Motivaationa
  • Puuttuvan ominaisuuden lisääminen
  • Virheen korjaaminen
  • Omien taitojen kehittäminen
  • Sosiaaliset näkökulmat
  • Filosofiset näkökulmat: vapaa/avoin informaatio
  • “Hakkerietiikka” (P. Himanen)

eOppimisen verkostot, arvoketjut ja ansaintalogiikat

Avoin lähdekoodi

eOsaaminen liiketoiminnassa
Sivun alkuun

eOsaajan taidot sivuille

 

ESR   Tampereen yliopistoHAMK

Oppimisaihio on toteutettu eOsaajan taidot —projektille. Tekijät: sisältö Mediamaisteri Oy 2005, tekninen toteutus Mirlinda Kosova-Alija HAMK eLearning Centre 2005.