Strateginen osaaminen

eOsaaminen liiketoiminnassa

Tilastotietoa (Tilastokeskus)

 • 64%:lla yli 10 hengen yrityksistä oli kotisivut vuonna 2003
 • Kotisivuja käytettiin:
  • Tuotteiden markkinointiin 90 %
  • Tuoteluettelot ja hinnastot 40 %
  • Myynti 25 % Yli 25 % yrityksistä tarjosi myös myynnin jälkeisiä palveluita.
  • 4 %:lla yrityksistä oli mobiililaitteilla käytettäväksi suunnitellut kotisivut
 • Tilastokeskuksen tutkimuksessa Internet-myynnin arvo vuonna 2001 noin 1,7 miljardia euroa.
 • Noin 80 %yritysten yhteenlasketusta Internet-myynnistä kertyi yritysten ja muiden organisaatioiden tilauksista ja noin 20 % kotitalouksien tekemistä tilauksista.
 • Lähes 90 %, yritysten Internet-myynnistä kotimaan myyntiä.
 • Tavaroiden ja palveluiden ostoon käytti Internetiä noin 40 % vähintään viisi henkeä työllistävästä yrityksestä.
 • Internet-ostaminen yleistyy:
  • Verkko-ostoksia kokeilleita 15-79-vuotiaita suomalaisia oli vuonna 1998 noin 200 000 ja kolme vuotta myöhemmin määrä oli jo lähes miljoona - 998 000
 • Internetiä vähintään kerran viikossa käyttäviä oli 2002 kesäkuussa 2 209 000 henkeä eli 55 % 15-79-vuotiaasta väestöstä (1999: 1,5 miljoonaa)

Verkko organisaation työvälineenä

 • Verkko työkaluna (ulkoinen)
  • markkinointi, mainonta
  • tiedotus, ilmoitukset, yhteystiedot
 • Verkko työtilana (sisäinen)
  • tiedon tallentaminen ja siirtäminen
  • tiedon luominen, osaamisen kehittäminen

Miksi palvelut/tuotteet verkkoon?

 • Kustannusten alentaminen
  • ilmainen jakelu
  • esitekustannusten säästäminen
 • Asiakaspalvelun parantaminen
  • ajasta ja paikasta riippumaton
  • saatavuuden parantaminen
 • Markkinoiden laajentaminen
  • uudet asiakasryhmät
  • uusien alueiden saavuttaminen

eTuotteet

 • Sähköinen ohjelmisto tai sovellus verkossa
 • Kaupalliset, myytävät ohjelmistotuotteet tai avoimet ohjelmistotuotteet Jakelu verkon välityksellä
 • Esimerkiksi:
  • toimisto-ohjelmistot
  • CRM-ohjelmistot
  • oppimisalustat ja –aihiot
  • julkaisut, tutkimukset, katalogit jne.

ePalvelut

 • Verkossa oleva palvelu, sähköinen palvelu
 • Esimerkiksi:
  • tiedonhaku
  • myynti, kauppa
  • markkinointi
  • informaatiokanava
  • tilauslomakkeet jne.
 • Kaupallinen palvelu (usein yrityksen ydinbusiness) tai avoin/ilmainen palvelu (tukibusiness)

Sivun alkuun

Intranet

 • CRM (Customer Relationship Management)
 • Web Content Management System
 • Ryhmätyöohjelmistot
 • Projektihallinta
 • Tiedonhallintajärjestelmät, Knowledge Management
 • Toiminnanohjaus
 • Kompetenssijärjestelmät
 • Kommunikaatio-ohjelmistot
 • Oppimisalusta ja –ympäristö

Ekstranet

 • Myyntitilausten käsittely
 • Varastonvalvonta
 • Ostotilaukset
  • sähköinen kaupankäynti
 • Ostoreskontra
 • Kirjanpito
 • Oppimisalusta ja –ympäristö
 • Kommunikaatio-ohjelmistot

Internet

 • Web-kauppa
 • Asiakaspalvelu
 • Tilausjärjestelmät
 • Asiakaspalautteet
 • Markkinointi, informaatiokanavat
 • Helpdesk-toiminnot
 • www-julkaisut

Markkinointisuunnitelma

 • Yrityksen kaikkien markkinointikanavien, kuten www:n, suoramainonnan sekä lehti-, televisio- ja myymälämainonnan, tulisi toimia toisiaan täydentäen ja niiden sisältämän viestin tulisi olla yhtenäinen
 • Jokainen viesti, jonka asiakas tai potentiaalinen asiakas yritykseltä saa, rakentaa hänen kuvaansa yrityksestä (Sähköisen kaupankäynnin aapinen, Tieke 2003)

Tulevaisuus

 • Sähköinen liiketoiminta kehittyy nopeassa tahdissa. Kilpailutilanne muuttuu, asiakkaiden odotukset kasvavat, tekniikka mahdollistaa uusia palvelukeinoja ja yrityksen sähköisen liiketoiminnan osaaminen karttuu. Yrityksen on hyvä tarkistaa sähköisen liiketoimintasuunnitelmansa kaikki osa-alueet esimerkiksi vuoden välein.

Pohdinta Pohdittavaksi

 • Minkälaisiin eTuote- tai ePalvelu-tarpeisiin olet törmännyt?
 • Miten yrityksessäsi/organisaatiossasi voidaan hyödyntää kaupallisia tai avoimia eTuotteita ja ePalveluita?

eOppimisen verkostot, arvoketjut ja ansaintalogiikat

Avoin lähdekoodi

eOsaaminen liiketoiminnassa
Sivun alkuun

eOsaajan taidot sivuille

 

ESR   Tampereen yliopistoHAMK

Oppimisaihio on toteutettu eOsaajan taidot —projektille. Tekijät: sisältö Mediamaisteri Oy 2005, tekninen toteutus Mirlinda Kosova-Alija HAMK eLearning Centre 2005.