Strateginen osaaminen

Lisätietoa:

 • Aineettoman varallisuuden johtamisen ja raportoinnin periaatteet, Meritum-projektin suositukset, 2002 ETLA
 • Campbell, A. & Luchs, K. S.1997. Core Competency-Based Strategy. International Thomson Business Press. UK: Cornwall.
 • Hussi T. 2001. Aineettoman varallisuuden johtaminen. ETLA Sarja B 180, Taloustieto Oy, Helsinki.
 • Kamensky, M.2004. Strateginen johtaminen. Helsinki: Talentum.
 • Kaplan R. S. & Norton D. P. 2002. Strategialähtöinen organisaatio. Kauppakamari. Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino Oy.
 • Kirjavainen P. ja Laakso-Manninen R. 2001. Strategisen osaamisen johtaminen. Helsinki: Edita.
 • Luoma, M. 2001. Suhteellisuustaju ja arkijärki käyttöön – näkökulma organisaation kehittämiseen. 24.3.2004 luentotilaisuus. Helsingin kaupunki, kehittäjien verkoston tapaaminen.
 • Lehtonen T.2002. Organisaation osaamisen strateginen hallinta. Väitöskirja, Tampereen yliopisto.
 • Mäenpää, J. 1997. Ryhmien ydinosaamisvalmius oppivassa yritysorganisaatiossa. Oulun yliopisto.
 • Nonaka, I. & Takeuchi, H. 1995. The Knowledge-Creating Company. New York: Oxford University Press.
 • Otala, L. 1996. Oppimisen etu: kilpailukykyä muutoksessa. Helsinki: WSOY.
 • Prahalad, C. K. & Hamel, G. 1990. The Core Competence of the Corporation. Harvard Business Review 68(5/6), 13.
 • Sokura, B. 2004. Osaamispääoman ulottuvuudet – arvoa luova näkökulma. Helsinki School of Economics, working papers W-371.
 • Yritysten yhteistyökyky erottaa jyvät akanoista. Helsingin Sanomat 3.10.2004.

 

eOsaajan taidot sivuille

 

ESR   Tampereen yliopisto HAMK

Oppimisaihio on toteutettu eOsaajan taidot —projektille.
Tekijät: sisältö Mediamaisteri Oy 2005, tekninen toteutus Mirlinda Kosova-Alija HAMK eLearning Centre 2005.