Strateginen osaaminen

Strategisen osaamisen haasteet

Strategisen osaamisen osa-alueet

 • johdon ajattelumallien kehittyminen
 • resurssien hyödyntäminen toimivaksi järjestelmäksi
 • strategisen johtamisen infrastruktuurin kehittäminen

Strateginen osaaminen

Strategisen osaamisen osa-alueita organisaatioissa:

 • johdon sitouttaminen, johtaminen
 • palkitseminen (aineeton ja aineellinen)
 • viestintä, markkinointi + kanavat
 • toimintatavat ja säännöt
 • tukitoimintojen määrittely
 • säännöllinen osaamisen ja toiminnan arviointi ja arviointimittaristot

Strateginen osaaminen vaikuttaa...

 • asenteisiin
 • ilmapiiriin
 • yhteisöllisyyden muotoutumiseen
 • avoimuuteen
 • itseohjautuvuuteen
 • kiinnostuksen ylläpitämiseen ja kehittämiseen

Strategian jalkauttaminen - vaatimuksia

vaatimukset

 

eOsaajan taidot sivuille

 

ESR   Tampereen yliopistoHAMK

Oppimisaihio on toteutettu eOsaajan taidot —projektille.
Tekijät: sisältö Mediamaisteri Oy 2005, tekninen toteutus Mirlinda Kosova-Alija HAMK eLearning Centre 2005.