Oppimisaihion sivupohja

 

Oppimisaihion sivupohja on suunniteltu ja toteutettu yhteiseen käyttöön eOsaajan taidot -hankkeen oppimisaihioiden teknistä toteutusta varten. Pohjaa voi muokata esimerkiksi käyttäen Macromedian Dreamweaver graafista WWW-editoria. Siihen voi lisätä erilaisia mediaelementtejä kuten tekstiä, kuvia, animaatioita, ääntä jne. Pohjan käyttöliittymä (kuva1) on toteutettu eLearning Centressä yhteistyössä muiden projektin jäsenten kanssa. Pohja on pyritty tekemään mahdollisimman helppokäyttöiseksi ja yksinkertaiseksi. Sen käytön helpottamiseksi on käytetty perus html-tageja (otsikkotasoja <h1></h1>, tekstikappaleita <p></p> jne.). Kohdissa jotka eivät muutu, kuten ylä- ja alatunnisteet, on käytetty tyyleissä class-luokkia.

Oppimisaihionpohja

Tekemisen aikana oppimisaihion sivupohja on testattu eri versioiden perusselaimilla (IE, Mozilla, Opera), sekä Pocket PC ja SmartPhone – laitteilla. Sivupohjan käyttöliittymä on toteutettu niin että se skaalautuu näytön koon mukaan, aihioissa käytetyt kuvat rajoittavat kuitenkin jonkin verran sivun skaalautumista. Sivupohjan tekemisessä on käytetty HTML-merkintäkieltä ja CSS -tyylikieltä. Teknisessä toteutuksessa on pyritty huomioimaan sivupohjan sisällön helppo päivitettävyys. Värimaailma on pyritty tekemään Hamk:n yleisilmeen mukaiseksi. Oppimisaihioiden sivupohja on tehty taulukkoon, jonka koko on 95 %. Ulkoasu tulee sivulle linkitetystä CSS-tyylitiedostosta. Taulukko-, solu-, otsikko- ja fontti –määritykset on tehty tyylitiedostoon. Fonttiperheenä on ollut Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif ja leipätekstin koko on 75 %. Fonttiperheeseen kuuluu useita fontteja, siltä varalta, ettei jotakin fonttia löydy koneelta. Fonttikoko on prosentteina, jotta käyttäjä pystyisi yleisimmissä selaimissa valitsemaan omalle näkökyvylle sopivan fonttikoon helposti. Sivupohjan HTML- ja CSS-koodin syntaksit on validoitu W3C:n validaattorilla.

 

 

 

 

Kuva 1. Oppimisaihion sivunpohja

eOsaajan taidot sivuille

 

ESR   Tampereen yliopistoHAMK

eOsaajan taidot –kehittämishanke 2005