Käytettävyys

Mitä käytettävyys on?

ISO 9241-11

Käytettävyys:
Mittaa sitä, missä määrin tietyt käyttäjät tietyssä tilanteessa voivat käyttää tuotetta tiettyyn tarkoitukseen, kriteereinä

käytön tehokkuus
käytön vaikuttavuus
käyttäjän subjektiivinen tyytyväisyys

Tietokoneen käyttäjälle hyvä käytettävyys tarkoittaa töiden sujumista helposti ja nopeasti

Käytettävyyden osatekijöitä (Jacob Nielsen)

Opittavuus (learnability)
Tehokkuus (Efficiency)
Muistettavuus (Memorability)
Virheiden tekeminen estetty (Errors prevented)
Tyytyväisyys (Subjective satisfaction)

eOsaajan taidot sivuille

 

ESR   Tampereen yliopistoHAMK

Oppimisaihio on toteutettu eOsaajan taidot —projektille.
Tekijät: sisältö ja tekninen toteutus Tarja Kankaanranta.