Synopsisvaiheesta asiakäsikirjoitukseen

Valinnat kohderyhmän (käyttäjien) perusteella

Digitaalisen aineistojen julkaisukanavan ja työvälineiden valinnassa on eräs valinnan perusteista on kohderyhmä, jolle suunnitellussa digitaalisessa opintoaineistossa tai sisältötuotteessa voidaan ottaa huomioon ne nimenomaiset resurssit ja olosuhteet, joissa julkaistavaa sisällön tai palvelun esitysmuotoa käytetään. Kanava- ja työvälinevalintojen tulee olla mahdollisimman sopivat todellisen käyttäjäryhmän tarpeisiin. Läheskään kaikkia sisältötuotteita ei ole edes tarkoitettu mille kohderyhmälle tahansa, jolloin on turhaa minimoida ja samalla mahdollisesti heikentää julkaistavaa sisältöä. Internet-verkkoa ei siten kannata automaattisesti käyttää julkaisukanavana Intranet-toteutuksissa, joissa tavallisesti myös julkaisijan tiedossa on täsmällistä tietoa käyttäjistä ja heidän toiminta- ja opiskeluympäristöstään. Niissä tilanteissa julkaiseminen voidaan tehdä suhteellisen helposti useampia kanavia yhdistellen, jolloin käyttäjä saa suuria datavirtoja edellyttävät aineistot (video, ääni ja kuvamateriaalit) ja käyttöliittymän CD-ROM tai DVD-levykkeellä ja www- osiot niihin linkitettyinä. Rajatulle käyttäjäjoukolle julkaisemisessa on helppo käyttää kaikkia niitä kanavia, jotka ovat tarpeen hyvän esitysmuodon takaamiseksi.

Huolellisessa kohderyhmäanalyysissä teknisten laite-ja yhteyserojen lisäksi paljastuu myös se onko sovellusta tarpeen räätälöidä kohderyhmän tiedollisen lähtötason, oppimis- ja opiskelutyylien mukaisesti. Kohderyhmän tavoiteltava tiedon taso on osaltaan suuntaamassa sisällönanalyysiä.

Valintojen tarkistamiseksi on syytä vastata kysymykseen:
Tavoitetaanko digitaalisen aineiston julkaisemiseen valitulla jakelukanavalla sovelluksen käyttäjäksi sopiva kohderyhmä?

Oppimateriaalin sisällysluettelo

eOsaajan taidot sivuille


ESR   Tampereen yliopistoHAMK

Oppimisaihio on toteutettu eOsaajan taidot —projektille. Tekijät: sisältö FL Martti Piipari Tampereen yliopisto, tekninen toteutus Essi Ylönen ja Mirlinda Kosova-Alija HAMK eLearning Centre 2004.