Sisällöntuotantoprosessin eri roolit

Tuotanto on tiimityöskentelyä

Toimivan verkkototeutuksen ja digitaalisen materiaalin tuottaminen vaatii monenlaista osaamista, tiimityötä ja yhteistyökykyä. Mukana on usein eri alojen asiantuntijoita, jotka mahdollisesti fyysisesti työskentelevät eri paikoissa. Tällöin tarvitaan sujuvat viestintävälineet ja -käytännöt toimivan yhteistyön varmistamiseksi.

Tuotantoprosesseissa eri toimijoiden roolit muokkautuvat tehtävien, osaamisen ja olemassa olevan organisaation ehdoilla. Sama henkilö voi toimia useammassa eri roolissa meneillään olevan hankkeen tarpeiden mukaisesti.

Koordinoija/tuottaja
Vastaa toiminnan organisoinnista ja tuotannon etenemisestä. Hallitsee tuotantoprosessin kokonaisuutena ja ymmärtää käyttäjien tarpeet.

Sisällön asiantuntija/käsikirjoittaja
Sisällön käsikirjoittaja, tuottaa oppimateriaalin, oppimistehtävät ja opetussuunnitelman.

Verkko-opetuksen asiantuntija/verkkopedagogi
Yhdessä sisällöntuottajan kanssa toimii tuotannollisena käsikirjoittajana ja suunnittelee rakenteen, vuorovaikutuksen ja oppimista tukevat välineet.

Graafikko/Visualisti
Luo visuaalisen ilmeen oppimateriaalille.

WWW-toimittaja
Koostaa käsikirjoituksen mukaisen materiaalin yhetistyössä ohjelmoijan kanssa. Toteuttaa päivitykset ja muutokset materiaaliin.

Ohjelmoija
Tekee tarvittavien tietokantaratkaisujen suunnittelun ja toteutuksen.

Videosuunnittelija/Äänisuunnittelija/Animaattori/Kuvatoimittaja
Tarpeen mukaan eri mediaelementtien osaajia.

Eri rooleissa toimivien resurssit konkretisoituvat viimeistään tuotantokäiskirjoituksessa.

Oppimateriaalin sisällysluettelo

eOsaajan taidot sivuille

 

ESR   Tampereen yliopistoHAMK

Oppimisaihio on toteutettu eOsaajan taidot —projektille.
Tekijät: Jaana Listenmaa.