Synopsisvaiheesta asiakäsikirjoitukseen

Valinnat suunnitellun sisällön perusteella

Sisällön käsittely asiakäsikirjoituksessa

Digitaalisen aineiston informaatiosisältö ratkaisee sovelluksen rakenteen lisäksi myös hypertekstikokonaisuuden navigoinnin vaihtoehdot. Sisältö ratkaisee suurelta osaltaan myös sovellusta käytettäessä tarvittavan käyttöliittymän rakenteen, toiminnot ja asettelun vaihtoehdot. Tämän vuoksi sisällön analysointi on asiakäsikirjoituksen laatimisessa keskeistä.


Sisällönanalyysi
Rakennesuunnitelma
Ruutusuunnitelma
Käyttöliittymän suunnittelu


Oppimateriaalin sisällysluettelo

eOsaajan taidot sivuille

 

ESR   Tampereen yliopistoHAMK

Oppimisaihio on toteutettu eOsaajan taidot —projektille. Tekijät: sisältö FL Martti Piipari Tampereen yliopisto, tekninen toteutus Essi Ylönen ja Mirlinda Kosova-Alija HAMK eLearning Centre 2004.