Synopsisvaiheesta asiakäsikirjoitukseen

Rakennesuunnitelma

Rakennesuunnitelma kuvaa käsiteanalyysin pohjalta rakennettua asiajaottelua.

Rakennesuunnitelma sisältää hypertekstissä ja multimediaesityksissä suunnitelman käytettävistä navigointitavoista aineiston sisällä.

rakennesuunnitelma

Kuvassa esitetty rakennesuunnitelma on laadittu helpottamaan aikakäsitteen hahmottamista ja havainnollistamista, esikouluikäisille tarkoitetun multimediaesityksen asiakäsikirjoitusta ajatellen. (J.Sommers-Piiroinen)

Oppimateriaalin sisällysluettelo

eOsaajan taidot sivuille

 

ESR   Tampereen yliopistoHAMK

Oppimisaihio on toteutettu eOsaajan taidot —projektille. Tekijät: sisältö FL Martti Piipari Tampereen yliopisto, tekninen toteutus Essi Ylönen ja Mirlinda Kosova-Alija HAMK eLearning Centre 2004.