Synopsisvaiheesta asiakäsikirjoitukseen

Käyttöliittymän suunnittelu

Sisällöntuotannon suunnittelu Käyttöliittymällä tarkoitamme menetelmiä ja tapoja, joilla ihminen ja tietokone välittävät toisilleen tietoa. Näkyvä osa tästä sijoittuu usein käytössä olevan laitteen kuvaruudulle, mutta käyttöliittymän muodostaa kokonaisuus, joka osallistuu em. ihmisen ja tietokoneen väliseen kommunikointiin. Interaktiivisten digitaalisten dokumenttien ja multimediaesityksen suunnittelijan on suhteellisen vaikeaa erottaa kokonaan toisistaan kuvaruudulla näkyvän ulkoasun graafista suunnittelua käyttöliittymän suunnittelusta. (Esim. Hatva 2002,13)

Käyttäjälle on tärkeää se, että hän saa helposti ja nopeasti valituksi haluamansa toiminnot. Graafisessa käyttöliittymässä valinnat on helposti tehtävissä hiiren osoittimen avulla valikoista, kuvakkeista ja painikkeista, joiden toiminnot ovat tavallisesti myös helposti opittavissa. lisäksi osaltaan myös ulkoasu (layout). käyttöliittymän suunnittelijalle.

Tekstipohjaisessa käyttöliittymässä valintojen tekeminen edellyttää toimintonäppäinten toimintojen ja komentojonojen muistamista ja ovat useimmille käyttäjille vaikeampia oppia ja muistaa. Käyttöliittymän ominaisuuksilla voimme vaikuttaa sovelluksen käytettävyyteen ja käytön miellyttävyyteen. Keskeistä käyttöliittymän toiminnoissa on luonnollisesti sisältöjen välittyminen, mutta siihenkin vaikuttaa käyttöliittymän toimintojen käytettävyyden lisäksi osaltaan myös ulkoasu (layout).

Käyttöliittymän suunnittelu on tarpeen myös web-sivustojen käyttäjiä varten, vaikka web-sivustoja selaimen avaamassa sivussa on aina myös vakio-osia, kuten yläpalkkiin sijoitettu valikko tai alapalkissa sijaitsevat navigointipainikkeet. Ne ovat kuitenkin vain pieni osa käytettävissä olevasta käyttöliittymän näytöllä näkyvästä toiminnallisesta alueesta eivätkä siten lopullisesti estä suunnittelijan luovuutta. (esim. Samela, 2002, 201)

Opiskeluympäristöissä on joissakin tapauksissa käyttöliittymän suunnittelijalle asetettu ympäristön vakio-osilla tavanomaista web-sivustoa tiukemmin suitset suuhun, mutta niissäkin tilanteissa yleensä vapausasteita on jäänyt käyttöliittymän suunnittelijalle.

Käyttöliittymän suunnittelussa on tärkeää ottaa huomioon ihmisen tapa tehdä ärsykkeitä koskevia havaintoja, tulkita havaintonsa ja tulkinnoista johtuvat toimintatavat. Suunnittelija käyttää tällöin tietoa ihmisen kognitiivisista malleista työskentelyolosuhteitten - käyttöliittymän - suunnitteluun. Metsämäki (2000, 88) jaotteleekin käyttöliittymän suunnittelun alueet kahteen ryhmään, jotka ovat kognitiivinen ja graafinen suunnittelu. Suunnittelijan päätehtävänä on kuitenkin suunnitella käyttöliittymän toiminnallisuus ja ulkoasu yhdistyneenä toimivaksi kokonaisuudeksi.


Käyttöliittymän peruselementit
Käyttöliittymän rakenteen ja visuaalisen muodon sommittelu
Painikkeet
Symboliikka
Näköharhat
Värit
Väriharmonia
Värien merkityksiä
Värien käytöstä tehtyjä suosituksia


Oppimateriaalin sisällysluettelo

eOsaajan taidot sivuille

 

ESR   Tampereen yliopistoHAMK

Oppimisaihio on toteutettu eOsaajan taidot —projektille. Tekijät: sisältö FL Martti Piipari Tampereen yliopisto, tekninen toteutus Essi Ylönen ja Mirlinda Kosova-Alija HAMK eLearning Centre 2004.