Synopsisvaiheesta asiakäsikirjoitukseen

Ruutusuunnitelma

Laajat, monipuoliset digitaaliset sisältökokonaisuudet ja useiden suunnitelmaa toteuttavien henkilöiden työohjeitten tekeminen saattavat vaatia yksityiskohtaista sisältöjakoa kuvaavan ruutusuunnitelman laatimista. Ruutusuunnitelmaan käsikirjoitetaan rakennekaavion rakenteen pohjalta yksityiskohtaisesti, mitä kullakin ruudulla on ja tapahtuu. Rakennekaavio näyttää asiajaon, ruutusuunnitelma
taas yksityiskohtaisen sisältöjaon.

Alla olevassa kuvassa on esitetty ote Avaruus -nimisen multimediaesityksen ruutusuunnitelmasta, jossa kuvaruudulla esitettävien mediaelementtien lisäksi on kuvattu kaikki ruuduissa esiintyvät elementit ja niiden väliset yhteydet. Suunnitelmassa on esitetty myös valitut värit, joiden avulla toteutuksessa korostetaan aihepiirin eri osioiden ryhmittelyä. Kuvan esimerkin ruutusuunnitelma muistuttaa muodoltaan sarakekäsikirjoitusta.

linkki
Ks.esimerkki http://virtuaaliyliopisto.jyu.fi/materiaali/verkko-opetus/sistuotanto/

ruutusuunnitelma

Kuvassa on avaruutta käsittelevän multimediaesityksen ruutusuunnitelma. (M & R.Horila)

Edellä kuvatut esimerkit on tarkoitettu havainnollistamaan sitä, että digitaalista aineistoa käsittelevän asiakäsikirjoituksen muodon tulisi suunnitelmana tukea mahdollisimman hyvin tulevaa työn toteutusvaihetta. Mitä täsmällisemmin asiakäsikirjoittaja työnsä pystyy tekemään, sen helpompaa on projektin toteuttajien työskentely.

Oppimateriaalin sisällysluettelo

eOsaajan taidot sivuille

 

ESR   Tampereen yliopistoHAMK

Oppimisaihio on toteutettu eOsaajan taidot —projektille. Tekijät: sisältö FL Martti Piipari Tampereen yliopisto, tekninen toteutus Essi Ylönen ja Mirlinda Kosova-Alija HAMK eLearning Centre 2004.