Synopsisvaiheesta asiakäsikirjoitukseen

Käyttäjän laite- ja ohjelmistoympäristö

WWW-sovellusten esitysmuodon ohjaamisessa tarvittavat valinnat

Kaikille mahdollisille tietoverkon käyttäjille suunnatuissa verkkopalveluissa joudumme käytännössä minimoimaan kaikki laite-ja ohjelmistoympäristön vaatimukset. Käyttäjillähän on vielä laiteympäristössään hitaiden modeemiyhteyksien lisäksi vanhoja, pieniä ja alhaisen resoluution näyttöjä, vanhentuneita ja jopa pelkästään tekstipohjaisia selainohjelmistoja jne. Erilaisissa laiteympäristöissä on käytettävissä erilaiset kirjasinvalikoimat. Käyttäjien koneilta voi puuttua tarvittavat ajurit, apuohjelmistot ja plug-in ohjelmat ja myös motivaatio niiden hankkimiseen ja asentamiseen. Verkkosisältöjen esitysmuoto on riippuvainen kaikista em. tekijöistä. Käyttäjien omat näytön asetteluja koskevat mieltymykset voivat lisäksi muuttaa vastaanotettavaa esitysmuotoa ratkaisevasti. Minimissään joutuisimme siten tyytymään lähes yksinomaan tekstipohjaisiin verkkosovelluksiin, jolloin kaikki graafiset mediaelementit, puhumattakaan videon ja äänen käyttämisestä sisällöissä, olisi periaatteessa kiellettävä.

Käyttäjän mieltymyksille ja laitteistoympäristön säädöille emme voi tehdä juuri muuta kuin esittää suosituksia halutun esitysmuodon takaavista säätelyistä. Webjulkaisujen esitysmuotoa emme voi kontrolloida kovin hyvin, mutta onneksi kuitenkin voimme eliminoida suurimmat tahattomat virheet.

Tietoverkossa julkaistavan digitaalisen aineiston suunnittelussa ja käytännön toteutuksessa on syytä sen vuoksi tarkistaa ennen aineiston julkistamista mm. seuraavat asiat:


Näytön resoluutiovalinnat
Tallennusformaatit
Fonttivalinnat
Web-selainturvallisten värien käyttäminen
Tyylitiedostojen käyttäminen
Testit ja tarkistukset ennen www-sisällön julkaisemista


Oppimateriaalin sisällysluettelo

eOsaajan taidot sivuille

 

ESR   Tampereen yliopistoHAMK

Oppimisaihio on toteutettu eOsaajan taidot —projektille. Tekijät: sisältö FL Martti Piipari Tampereen yliopisto, tekninen toteutus Essi Ylönen ja Mirlinda Kosova-Alija HAMK eLearning Centre 2004.