Sisällöntuotannon suunnittelu

Asiakäsikirjoituksen tehtävä ja sisällöt

Synopsis-tason ideat konkretisoidaan selkeästi ja tarkasti asiakäsikirjoituksessa. Asiakäsikirjoituksessa kuvataan täsmällisesti sovelluksen idea, sisältö ja toiminnallisuus.

Asiakäsikirjoituksen tulisi sisältää ne asiat, jotka tulevat näkymään tai kuulumaan lopullisessa tuotteessa. Asiakäsikirjoitus tarkentaa mitä, miksi, kenelle ja miten sovellusta ollaan tekemässä. Siinä hahmotetaan myös teoksen perusrakenne, tarkennetaan aikataulu, määrätään tekijät ja heidän työnjakonsa, työn eri vaiheiden järjestys ja budjetti sekä käyttöliittymän kuvaus. Asiakäsikirjoituksen perusteella pitäisi kaikkien projektiin osallistuvien henkilöiden pystyä hahmottamaan yksiselitteisesti lopputulos. Asiakäsikirjoitus on myös projektin toteuttajien keskinäisen viestinnän väline.

Valmis asiakäsikirjoitus sisältää suunnitelman, josta ilmenee

  • sovelluksen rakenne ja rakenteessa liikkuminen
  • luonnokset sovelluksen käyttöliittymästä
  • mediavalinnat
  • käytettävien mediaelementtien informaatiosisällöt
  • toiminnallisuus
  • visuaalisuus
  • äänimaailma ja audiovisuaalinen materiaali
  • videoiden ja animaatioiden käyttö
  • käytettävät työvälineet ja ohjelmistot

Oppimateriaalin sisällysluettelo

eOsaajan taidot sivuille

 

ESR   Tampereen yliopistoHAMK

Oppimisaihio on toteutettu eOsaajan taidot —projektille. Tekijät: sisältö FL Martti Piipari Tampereen yliopisto, tekninen toteutus Essi Ylönen ja Mirlinda Kosova-Alija HAMK eLearning Centre 2004.