Synopsisvaiheesta asiakäsikirjoitukseen

Yleistä

Sisällöntuotantoa suunnitteleva käsikirjoittaja tekee jo käsikirjoituksen ideointi l. synopsisvaiheessa jakelukanavia, medioita ja työvälineitä käsittelevät perusvalinnat. Suunnitelmassa todetaan esimerkiksi, että tavoitteena on toteuttaa www-sivusto tai sisältö toteutetaan valitulla oppimisalustalla toimivana materiaalikokonaisuutena, CD-ROM- tai DVD-tallenteena toteutettuna multimediaesityksenä jne. Käytännön sisällöntuotantoprojektin jatkosuunnittelussa synopsisvaiheessa tehdyt yleisen tason valinnat kaipaavat täsmentämistä ja erityisesti kanava- ja työvälinevalintojen aiheuttamien vaatimusten ottamista huomioon työn jatkovaiheissa.

Seuraavassa yritämme koota asioita, joitten perusteella jo tehtyjä, alustavia sisällöntuotannon väline- ja kanavavalintoja ja niiden vaatimia työskentelytapoja voisi täsmentää. Käsillä olevan opintoaineiston tavoitteena on kuvata sisällöntuotannon työvälineiden käyttöä erityisesti siinä vaiheessa, jossa valittuja työvälineitä käytetään asiakäsikirjoittamisen lisäksi digitaalisten aineistojen tiedonhankinnan- ja muokkaamisen välineinä ennen sisältökokonaisuuden julkaisemista valitulla jakelukanavalla.

Synopsisvaiheen valintojen konkretisoiminen ja täsmentäminen asiakäsikirjoituksessa


Valinnat suunnitellun sisällön perusteella
Valinnat kohderyhmän (käyttäjien) perusteella
Valinnat käytettävissä olevien resurssien perusteella


Oppimateriaalin sisällysluettelo

eOsaajan taidot sivuille

 

ESR   Tampereen yliopistoHAMK

Oppimisaihio on toteutettu eOsaajan taidot —projektille. Tekijät: sisältö FL Martti Piipari Tampereen yliopisto, tekninen toteutus Essi Ylönen ja Mirlinda Kosova-Alija HAMK eLearning Centre 2004.