Synopsis

Työkaluja synopsiksen tekoon

Tälle sivulle on kerätty esimerkkejä ja työkaluja verkkototeutusten ja digitaalisen oppimateriaalin suunnittelun ja käsikirjoittamisen avuksi. Voit yhdistellä malleja luovasti ja kirjoittaa oman versiosi painottaen omassa hankkeessasi oleellisia asioita.

Miellekartat

Suunnittelun ja käsikirjoittamisen voi aloittaa hahmottamalla sisältöjä ja rakennetta miellekarttatekniikalla. HAMKin yhteisten opintojen verkkoprojekteissa on käytetty apuna Mind Manager-ohjelmistoa.

Esimerkki Miellekartta Yrittäjyys-opintojaksosta

Linkki Lisämateriaalia Miellekartoista ja Mind Manager -ohjelmistosta ESSI-esteetön sisällöntuotanto sivustolla

 

Taulukkopohja

Verkko-opintojakson suunnittelussa käsikirjoituksessa voit käyttää apuna taulukkopohjaa. Taulukon avulla hahmotat opintojakson etenemisen ja toiminnan kokonaisuutena sekä tarvittavat materiaalit ja työkalut. Voit soveltaa taulukkopohjaa muokkamalla ja otsikoimalla sarakkeita oman hankkeesi tarpeita ajatellen.

Esimerkki Bioprosessihygienia-opintojakso. Synopsis 1.versio, eRuoka-osahanke, TietoVirtaa, HAMK

 

Virtuaaliammattikorkeakoulun sisällöntuotantorenkaiden työkalut

Virtuaaliammattikorkeakoulun sisällöntuotantorenkaissa (ESR-hanke 04-06) on käytössä oppimisaihioiden tuotantoa varten ja ammattikorkeakoulujen käyttöön seuraavat lomakepohjat:

 

Verkko-opettajan rakennuspalikat -suunnittelutyökalu

Pasi Silanderin suunnitteleman ja MJK-instituutin tuottaman Verkko-opettajan rakennuspalikat -sovelluksen avulla opettaja voi suunnitella oman verkko-opintojaksonsa. Sovellus toimii kaikkissa windows-pohjaisissa käyttöympäristöissä.

Linkki Saat Verkko-opettajan rakennuspalikat -sovelluksen maksutta käyttöösi opetushallituksen sivulta

Oppimateriaalin sisällysluettelo

eOsaajan taidot sivuille

 

ESR   Tampereen yliopistoHAMK

Oppimisaihio on toteutettu eOsaajan taidot —projektille.
Tekijät: Jaana Listenmaa, eLearning Centre HAMK 2004.