Synopsisvaiheesta asiakäsikirjoitukseen

Lähteet

Tehtäväalueen lähdeaineistoja

Jyväskylän virtuaaliyliopiston julkaisemassa sisällöntuotannon suunnittelua käsittelevässä verkkomateriaalissa (Antti Auer) kohdissa Digitaaliset aineistot: Valintojen tekeminen ja Tallennusmuodot, kanavat ja päätelaitteet on kuvattu lyhyesti myös sisällöntuotantovälineiden vaihtoehtoisia mahdollisuuksia. Käytössä olleessa materiaalissa on esitetty taulukkojen ja lyhyiden kuvausten muodossa erilaisia sisällön tuotantovälineitä, tallennusmuotoja, tallennusvälineitä, välitys- ja julkaisukanavia sekä päätelaitteita, joita tarvitaan sisällöntuotannon toteuttamisessa, jakelussa ja käyttämisessä.


(http://virtuaaliyliopisto.jyu.fi/materiaali/verkko-opetus/sistuotanto/)

Kirjallisuuslähteitä

Alasilta, A. 2001. Verkkokirjoittajan käsikirja. Helsinki:Inforviestintä Oy.

Arokoski, A., Jääskeläinen, J., Kontio,M, Köykkä, S., Raatikainen, S., Tervo, T. & Vierimaa, K.2002. Mobiiliteknologiat. Helsinki: IT Press.

Flyktman, R. 2003. Digikuvaajan käsikirja. Helsinki: Edita Publishing OY Hatva, A. 2002. (toim) Verkkografiikka. Helsinki: IT Press.

Häggman, C. 2001. Web-Design. Jyväskylä: Docendo Finland Oy.

Jonassen, D.H., Howland J., Moore, J. & Marra, R.M. 2003. Learning to Solve Problems with Technology. A.Constructivist Perspective. New Jersey: Merrill Prentice Hall.

Kalimo, A. 1996. (toim) Graafisen käyttöliittymän suunnittelu. Opas ohjelmistojen käytettävyyteen. Helsinki: Tieke ry.

Keränen, V., Lamberg, N. & Penttinen, J.2000. Multimedia.Porvoo:WSOY.

Kontio, M. teoksessa: Arokoski, A., Jääskeläinen, J., Kontio,M, Köykkä, S., Raatikainen, S., Tervo, T. & Vierimaa, K.2002. Mobiiliteknologiat. Helsinki: IT Press.

Korpela, J.K., Linjama, T. 2003. Web-suunnittelu. Jyväskylä:Docendo Finland Oy.

Kynäslahti, H & Seppälä, P. 2003.(toim.) Mobile Learning. Helsinki: Edita Publishing Oy.

Köykkä; S. teoksessa:Arokoski, A., Jääskeläinen, J., Kontio,M, Köykkä, S., Raatikainen, S., Tervo, T. & Vierimaa, K.2002. Mobiiliteknologiat. Helsinki: IT Press.

Levy, J. 2001. Digitaalinen videoeditointi. Jyväskylä:Talentum Media Oy.

Metsämäki, M. 1996. Graafisen käyttöliittymän suunnittelu. Edita Oy. Verkkojulkaisu.

Metsämäki, M. 2000. Verkkopalvelun suunnittelu.Helsinki:Oy Edita Ab.

Mäkäläinen, J. 2001. (toim) abcdigi Sisällöntuottajan käskirja. Helsinki:IT Press.

Nielsen, J. WWW-suunnittelu. Jyväskylä: IT Press.

Oliver, D. 2002. HTML & XHTML Trainer Kit. Helsinki:IT Press.

Polvinen, T. 1999. Tietokannat käytännön työssä. Porvoo:WSOY.

Piipari M. teoksessa Saarinen, J. (toim.) 2002. Kouluttajana verkossa - menetelmät ja tekniikat. Julkaisu:C:2/2002. Hämeenlinna:Hämeenlinnan ammattikorkeakoulu.

Samela, J. Verkkosisällön hallinta. Helsinki:IT Press.

Sirola, H. , Linjama, T. 1996. INTERNET tuottajan paketti. Jyväskylä:Teknolit Oy.

Sivun alkuun

Oppimateriaalin sisällysluettelo

eOsaajan taidot sivuille

 

ESR   Tampereen yliopistoHAMK

Oppimisaihio on toteutettu eOsaajan taidot —projektille. Tekijät: sisältö FL Martti Piipari Tampereen yliopisto, tekninen toteutus Essi Ylönen ja Mirlinda Kosova-Alija HAMK eLearning Centre 2004.