Sisällöntuotannon suunnittelu

Asiakäsikirjoituksen muoto

Käsikirjoitus sisältää enimmäkseen kirjoitettua tekstiä. Havainnollistavana apuna voidaan käyttää kaavioita, piirroksia ja kuvia. (esim. Keränen, Lamberg ja Penttinen 2000, 16)

Asiakäsikirjoituksessa kuvataan täsmällisesti suunniteltavana olevan digitaalisen aineistokokonaisuuden kaikki vaiheet. Kuvaus antaa vastaukset mm. seuraaviin kysymyksiin:

  1. Mitä näytöllä näkyy?
  2. Mikä asiasisältö on?
  3. Mitä laitteista kuuluu?
  4. Mitä tapahtuu?

Asiakäsikirjoitus toimii tuotantokäsikirjoituksen pohjana eli se toimii projektin varsinaisen toteutuksen ohjeena. Suurissa, täsmällistä työnjakoa edellyttävissä projekteissa onkin asiakäsikirjoituksen lisäksi tarkoituksenmukaista tehdä vielä tuotantosuunnitelmaan perustuva tuotantokäsikirjoitus täsmälliseksi työohjeeksi projektiin osallistuville henkilöille. Käsillä olevan suunnittelujaksomme asiakäsikirjoitus sisältää kuitenkin osioita, joitten suhteellisen pienellä lisätarkennuksella projektin toteutusohjeet on luotavissa projektin toteutusjakson alussa, vaikka emme lopullista tuotantokäsikirjoitusta tämän sovelluskurssin aikana laadikaan.

Oppimateriaalin sisällysluettelo

eOsaajan taidot sivuille

 

ESR   Tampereen yliopistoHAMK

Oppimisaihio on toteutettu eOsaajan taidot —projektille. Tekijät: sisältö FL Martti Piipari Tampereen yliopisto, tekninen toteutus Essi Ylönen ja Mirlinda Kosova-Alija HAMK eLearning Centre 2004.