Sisällöntuotannon suunnittelu

Ehdotus työskentelytavaksi

Työskentelytapa on asiakäsikirjoituksen tekemisessä hyvä pitää varsin konkreettisena ja käytännöllisenä. Kun suunnitellaan sisällön eri alueita ja kuvataan mitä julkaistavan aineiston esitysmuodosta kuvaruudulla näkyy tai laitteista kuuluu, on hyvä konkretisoida ainakin muutamia esimerkkitilanteita siten, että ne osiot toteutetaan valituilla ohjelmistoilla ja mahdollisesti esitestataan myös esitysmuodossa.

Konkreettisia käytännön ohjelmistosovelluksia ja työvälineitä on luontevaa käyttää luonnosteltaessa tulevaa digitaalisen aineiston käyttöliittymää. Silloin käsikirjoittajat saavat konkreettisen ja realistisen tuntuman siitä, mitä tekijöitä tulee ottaa huomioon projektin lopullista koostamista varten. Projektityöskentelyssä ei kannata asiakäsikirjoituksen ja lopullisen tuotannon vaiheita pitää loppuun asti täysin erillään varsinkaan silloin, kun lopullisen koosteen tekijät ovat samoja pienryhmän jäseniä kuin suunnittelijatkin. Tilanne on erilainen suurissa sisällöntuotantoprojekteissa, joissa käsikirjoittajien joukkoa on tukemassa kaikkiin tarvittaviin tuotantotiimin rooleihin kouluttautuneet ammattilaiset.

Oppimateriaalin sisällysluettelo

eOsaajan taidot sivuille

 

ESR   Tampereen yliopistoHAMK

Oppimisaihio on toteutettu eOsaajan taidot —projektille. Tekijät: sisältö FL Martti Piipari Tampereen yliopisto, tekninen toteutus Essi Ylönen ja Mirlinda Kosova-Alija HAMK eLearning Centre 2004.