Sisällöntuotannon suunnittelu

Sisällön tuotannonvälineet- opintoaineiston lähestymistapa ja peruskäsitteitä

Digitaalisten sisältöjen ja aineistojen suunnittelussa ja toteutuksessa lähtökohtaisena tavoitteenamme on julkaista aineistomme sellaisia ohjelmistoja sekä julkaisukanavaa käyttäen, että tallentamamme julkaisumuoto ja käyttäjän näkemä sisällön esitysmuoto muistuttaisivat mahdollisimman paljon toisiaan. Koska käytännön sovelluksissa pyrimme siihen, että julkaisumuotoa vastaava esitysmuoto olisi mahdollisimman lähellä suunniteltua mallia, meidän on tunnettava käytettävien laitteistojen ja ohjelmistojen toiminnot ja käyttötavat.

Jakelukanavan tehtävänä on siirtää sisältö hallintaohjelmistosta julkaisurajapinnan kautta käyttäjän ulottuville. Yleisimpänä jakelukanavana käytetään tietoverkkoa ohjelmistoineen, mutta muita muotoja ovat kännykkäverkot, digi-TV ja fyysisen median (CD-ROM, DVD) erilaiset muodot. Jakelukanavan vastaanottavassa päässä on oltava ohjelmisto ja laitteisto, jotka osaavat muuntaa jaetun sisällön ihmisen ymmärtämään muotoon. Tällaisia ovat päätelaitteiden (esim. mikrotietokoneiden) www-selaimet, kännyköiden selainohjelmistot, fyysisen median runtime-ohjelmistot ja digi-TV:n sisällä toimiva lähetysten tutkintaohjelmisto.

Digitaalisella sisällöllä on kaksi pääasiallista muotoa. Tiedostoissa sijaitessaan sisältö on tallennusmuodossa, josta sisällön esitysmuodot muodostetaan esitystä hallitsevan ohjelmiston avulla. Sama sisältö voi olla yhtä aikaa monissa tallennusmuodoissa ja yhdestä teknisestä tallennusmuodosta voidaan muodostaa useita esitysmuotoja. Lisäksi joissakin tapauksissa sisältö muutetaan myös väliaikaisesti tallennemuodosta lähetysmuotoon. (esim. Samela 2002, 24)

Digitaalisia tiedostojen tallennusmuotoja on käytettävissä hyvin paljon, mutta käytännön sovelluksissa pyrimme vakioimaan käyttöön soveltuvat tallennemuodot mahdollisimman vähiin. Vakiointi tarkoittaa sisällön tallennusmuotojen rajoittamista sellaisiin, jotka parhaiten täyttävät tarkoituksensa. Ihannetilanteessa tallennusmuodot ovat riippumattomia ohjelmistovalinnoista ja säilyvät käyttökelpoisina ohjelmistojen vaihdoksista huolimatta (esim. XML). Vakiointi helpottaa digitaalisen aineiston monikäyttöisyyttä ja monikanavaisuutta.

Sisältöjä koskevan tiedonhankinta- ja käsittelyvaiheessa ennen digitaalisen aineistokokonaisuuden lopullista koostamista ja julkaisemista on tämän vuoksi jo otettava huomioon ne tallennemuodot, jotka ovat sopivat esillä olevan aineiston julkaisemiseen ja esittämiseen.

Sisällön hallintaohjelmistolla tarkoitetaan tietoverkkojen palvelinohjelmistoa, joka pitää kirjaa sisällöistä ja toimii yleensä sisällön varastopaikkana sekä tarjoaa palveluja sisällön tuottamiselle, tallentamiselle ja julkaisemiselle. Julkaisuohjelmistoiksi nimitetään ohjelmistoja, joilla huolehditaan sisällön jakelusta verkkoon. (Samela 2002, 18)

Sisällön tuottamiseen tarvitaan laitteita ja työvälineohjelmistoja. Tässä tarkoitetuista työvälineohjelmistoista yksinkertaisin on tekstieditori, jolla voi “käsin” koodata HTML-koodia. Monimutkaisimpia työvälineohjelmistoja puolestaan ovat multimediaesitysten koostamiseen tarkoitetut sovelluskehitinohjelmistot ja kolmiulotteisen animaation tuottamiseen tarkoitetut ohjelmistot.

Työvälineohjelmistojen lisäksi tarvitaan laitteita, joita tietokoneiden lisäksi ovat skannerit, ääni- ja videokortit, digitaaliset kamerat ja videokamerat.

Sivun alkuun

Oppimateriaalin sisällysluettelo

eOsaajan taidot sivuille

 

ESR   Tampereen yliopistoHAMK

Oppimisaihio on toteutettu eOsaajan taidot —projektille. Tekijät: sisältö FL Martti Piipari Tampereen yliopisto, tekninen toteutus Essi Ylönen ja Mirlinda Kosova-Alija HAMK eLearning Centre 2004.