Sisällöntuotannon suunnittelu

Opintoaineiston tavoite

Seuraavilla sivuilla esitetyt opintoaineistot on tarkoitettu tukemaan työskentelyn jatkamista sisällöntuotantoprojektin suunnittelun ja käsikirjoittamisen ideointivaiheesta asiakäsikirjoitukseen. Synopsiksena julkaistu tuotantosuunnitelman osa konkretisoituu ja täsmentyy asiakäsikirjoitusvaiheessa. Asiakäsikirjoituksessa on tavoitteena luoda niin täsmällinen, tuotettavaa lopullista sisältökokonaisuutta hahmottava suunnitelma, että sen pohjalta on helppo laatia jokaiselle projektiin osallistuvalle henkilölle yksityiskohtaiset työohjeet, jotka tarvittaessa vielä julkaistaan projektin toteuttajille tarkoitettuna tuotantokäsikirjoituksena. Keskitymme seuraavassa kuitenkin asiakäsikirjoituksessa suunnittelun kohteina oleviin asioihin ja jätämme mahdollisen tuotantokäsikirjoituksen tekemisen projektiopintojen yhteydessä tapahtuvaan tuotantosuunnitelman lopulliseen toteutusvaiheeseen.

Käsillä olevassa sisällöntuotannon välineet - verkkosivuilla esitetyssä opintoaineistossa on pyritty kokoamaan digitaalisten aineistojen käsittelyssä tarvittavia käytännöllisiä ja osittain myös teknisiä asioita, jotka on hyvä jokaisen sisällöntuotantoprojektin suunnitteluun ja toteuttamiseen osallistuvan tuntea jo asiakäsikirjoitusta laatiessaan.

Jyväskylän virtuaaliyliopiston (Antti Auer) TVT-sovellukset kurssin alkuosan käytössä olleet sisällöntuotannon ja verkkosisältöjen suunnittelua käsittelevän osuuden materiaalin sisällöt muodostavat käyttökelpoisen pohjan työskentelylle myös nyt aloitettavassa asiakäsikirjoitusvaiheessa. Synopsis-vaiheessa tehdyt valinnat ovat sisältäneet ainakin alustavat perustelut pedagogisille lähestymistapavalinnoille, joissa yhtenä osa-alueena on ollut tehdä hahmotelma siitä, millainen digitaalinen sovellus voisi toimia osana valittua opintoaineistoa.

linkki Pedagogiset valinnat ja lähestymistapa on esitelty verkko-osoitteessa
http://virtuaaliyliopisto.jyu.fi/materiaali/verkko-opetus/pedvalinnat/index.html

linkki Multimedian sisällönsuunnittelukarusellin hahmotelmassa Ilkka J. Kuukka on sivunnut monia asioita, jotka konkretisoidaan asiakäsikirjoituksessa. Karusellin sisällöt voit palautella muistiin osoitteesta: http://www.multimedia.jyu.fi/karuselli

linkki Käsikirjoitusprosessin kuvausta asiakäsikirjoituksen osuudesta löydät verkkoosoitteesta:
http://virtuaaliyliopisto.jyu.fi/oppimateriaali/suvi/Kasikirjoittaminen-59.htm

Oppimateriaalin sisällysluettelo

eOsaajan taidot sivuille

 

ESR   Tampereen yliopistoHAMK

Oppimisaihio on toteutettu eOsaajan taidot —projektille. Tekijät: sisältö FL Martti Piipari Tampereen yliopisto, tekninen toteutus Essi Ylönen ja Mirlinda Kosova-Alija HAMK eLearning Centre 2004.