Synopsisvaiheesta asiakäsikirjoitukseen

Valinnat suunnitellun sisällön perusteella

Sisältö ja käsikirjoituksen synopsisvaiheessa tehtyjen valintojen tarkistukset

Digitaalisia sisältöjä suunniteltaessa ja toteutettaessa on alustavasti valittu jakelukanavat, jotka luontevimmin sopisivat aineiston julkaisemiseen ja sen esittämiseen. Mitä täsmällisemmin suunnitelmamme perusteella tunnemme halutun lopputuloksen, sitä selkeämmin osaamme valita tarvittavat työvälineet ja tuotantotavat. Suunnittelun ideointivaiheessa meillä ei kuitenkaan välttämättä ole vielä riittävän täsmällistä kuvaa siitä, millaisia sisällön julkaisu- ja esitysmuotoja olisi perusteltua käyttää käsillä olevan sisällön optimaalisessa toteutuksessa.

Suunniteltua sisältökokonaisuutta käsittelevä asiakäsikirjoituksemme paljastaa osaltaan työvälineisiin kohdistuvia tarpeita ja vaatimuksia.

Voimme ratkaista asian vastaamalla mm. kysymyksiin:

— Onko valituilla välitys- ja jakelukanavilla toteutettavissa kaikki suunnitellun digitaalisen sisällön julkaisemisessa ja esittämisessä tarvittavat mediaelementit?
— Mitä uusia kanavia tai välineitä on otettava käyttöön?
— Miten digitaalista sisältöä pitää muokata ja muunnella, jotta sen julkaiseminen ja esittäminen onnistuu valittua kanavaa käyttäen?

Suunnitellessamme julkaistavaa digitaalista aineistokokonaisuutta joudumme ottamaan huomioon jakelukanava- ja tallennevälinevalinnoissa myös (todennäköisen) sovelluksen käyttäjän laite- ja ohjelmistoympäristön asettamat vaatimukset. Tavoitteena suunnittelijalla ja toteuttajalla on se, että julkaistu digitaalinen aineistosovelluksen esitysmuoto ja toiminnallisuus muistuttaa mahdollisimman paljon alkuperäistä aineistojulkaisua.

Suunnittelussa ja aineiston toteutuksessa pyritään siten ennakolta ottamaan huomioon erilaisten jakelu- ja tallennevälineiden sekä sovelluksen käyttäjän työskentely- ympäristön edellyttämät valinnat. Näitä tarvittavia valintoja on tässä opintoaineistossa on käsitelty kohdassa Käyttäjän laite- ja ohjelmistoympäristö.

Oppimateriaalin sisällysluettelo

eOsaajan taidot sivuille

 

ESR   Tampereen yliopistoHAMK

Oppimisaihio on toteutettu eOsaajan taidot —projektille. Tekijät: sisältö FL Martti Piipari Tampereen yliopisto, tekninen toteutus Essi Ylönen ja Mirlinda Kosova-Alija HAMK eLearning Centre 2004.