Synopsisvaiheesta asiakäsikirjoitukseen

Käyttäjän laite- ja ohjelmistoympäristö

CD-ROM -levykkeille tallennettujen sovellusten esitysmuotojen ohjaamisessa tarvittavat valinnat

CD-ROM tallennusvälineenä ja jakelukanavana

CD-ROM -levyke on tallennusväline, jolle voidaan tallentaa yhteensä suunnilleen 650 megan tiedostot. Tallennekapasiteetti on usein riittävä multimediasovelluksille, joissa käytetään mediaelementteinä suhteellisen paljon kuvia, ääntä ja videoleikkeitä. CD-ROM -levykkeille tallennettava multimediasovellus käyttöliittymineen toteutetaan tarkoitukseen suunnitelluilla työvälineohjelmistoilla ja sovelluskehittimillä. CD-ROM -tallenne voi sisältää myös www-selaimen avulla esitettävän sovelluksen ja erilaisten sovellusten yhdistelmän, jossa osa materiaalista on tallennettu linkityksen taakse verkko-osoitteseen ja raskaampia tallennemuotoja käyttävät mediaelementit puolestaan CD-ROM -levykkeeltä käytettäviksi.

CD-ROM -levykkeelle tarkoitetusta materiaalista tehdään lasimaster-levyke, josta puristamalla monistetaan tarvittava määrä hopeanvärisiä levykkeitä käyttäjille lähetettäväksi. Pieni määrä CD-ROM -levykkeitä tulee suhteellisesti arvioituna kalliiksi, koska master-levyn tekemisen kustannukset ovat lähes vakiot. Levykkeiden monistuskustannukset ovat pieni osa kustannuksista. Pienet levykemäärät (<100) toteutetaankin useimmiten muita CD-formaatteja käyttäen. Tällaisia ovat CD-R -levykekopiot, joita ko. kopiointiasemilla valmistuu useita kerralla ja yksinkertaisella polttavalla CD-R -asemalla tehtynä kappale kerrallaan.

Digitaalisten aineistojen jakelukanavana CD-ROM -levyt ovat edelleen käyttökelpoisia, mm. siksi, että likimain jokaisessa mikrotietokoneessa on käytettävissä CD-ROM -levykkeitä lukeva asema. CD-ROM- levykkeille on mahdollista tallentaa huomattavasti suurempaa datavirtaa edellyttävää multimediamateriaalia (laajat kuva-, ääni- ja videotiedostot) kuin www-sivuille ilman streaming-serverin avustusta.


Esitysmuodot
Näytön resoluution valinnat
Tallennusformaatit


Oppimateriaalin sisällysluettelo

eOsaajan taidot sivuille

 

ESR   Tampereen yliopistoHAMK

Oppimisaihio on toteutettu eOsaajan taidot —projektille. Tekijät: sisältö FL Martti Piipari Tampereen yliopisto, tekninen toteutus Essi Ylönen ja Mirlinda Kosova-Alija HAMK eLearning Centre 2004.