Synopsisvaiheesta asiakäsikirjoitukseen

Käyttäjien tarvitsemien työvälineiden ja resurssien edellyttämät valinnat

Tekijän ja tuottajan resurssien lisäksi suunnittelija joutuu valinnoissaan ottamaan huomioon myös käyttäjien resurssit, joita ovat mm. seuraavat:

Verkkoyhteydet

Kun digitaalinen aineisto julkaistaan tietoverkossa, verkkoyhteyden nopeus ja kaistaleveys ratkaisee osaltaan sen millaisia mediaelementtejä ja toiminnallisuutta sisällön julkaisemisessa on mahdollista käyttää. Hitaan modeemiyhteyden varassa käyttäjän päätteelle avautuva esitysmuoto voi poiketa olennaisesti tavoitteena olevasta. Pahimmillaan voi käydä niin, että käyttäjä ei jaksa odottaa hitaasti toimivan sovelluksen mediaelementtien ilmaantumista ja keskeyttää koko työskentelynsä kesken kaiken. Käyttäjien hitaista verkkoyhteyksistä johtuen ilman erityistoimia ja julkaisupuolen lisäresursseja sisällön ulkopuolelle jäävät raskaampaa tallennusmuotoa ja samalla suurempaa datavirtaa edellyttävät mediaelementit, vaikka esimerkiksi sisällön elämyksellisyys tai havainnollistamistarve edellyttäisivät ko. elementtien käyttöä. (esim. videoleikkeet ja laajat kuvakollaasit)

Suunnittelussa on siten syytä varmistua siitä, että digitaalisen aineistomme todennäköisen käyttäjän verkkoyhteydet ovat riittävät aineistosovelluksen käyttämiseen. Ellei niin ole, on jakelukanava ja tallennevälineet vaihdettava sopivampaan tai sovellus on muokattava ko. ympäristöön soveltuvaan keveämpään muotoon.

Käyttäjän laite- ja ohjelmistoympäristö

Julkaistun sovelluksen esitysmuodon avaamiseen käytettävissä oleva laite- ja ohjelmistoympäristö edellyttää myös sovelluksen suunnittelijan ja toteuttajan tekemiä valintoja. Koska käyttäjien laite- ja ohjelmistoympäristöistä johtuvat valinnat ovat osittain erilaisia eri jakelukanavia ja tallennevälineitä käytettäessä, käsitellään valinnoissa huomioon otettavat asiat jakelukanavien ja tallennevälineiden perusteella ryhmiteltyinä.


WWW-sovellusten esitysmuodon ohjaamisessa tarvittavat valinnat
CD-ROM -levykkeille tallennettujen sovellusten esitysmuotojen ohjaamisessa tarvittavat valinnat
DVD-levykkeille tallennettujen sovellusten esitysmuotojen ohjaamisessa tarvittavat valinnat
Mobiilisovellusten ohjaamisessa tarvittavat valinnat


Oppimateriaalin sisällysluettelo


eOsaajan taidot sivuille

 

ESR   Tampereen yliopistoHAMK

Oppimisaihio on toteutettu eOsaajan taidot —projektille. Tekijät: sisältö FL Martti Piipari Tampereen yliopisto, tekninen toteutus Essi Ylönen ja Mirlinda Kosova-Alija HAMK eLearning Centre 2004.