Tuotteistaminen

Perustietoa tuotteistamisesta I

Tuotteistaminen on asiakkaan ajattelua ja osaamisen konkretisointia

Tuotteistamisessa on kyse palveluiden kehittämisestä sellaiseksi, että asiakas tietää mitä ostaa. Tuotteistetulla palvelulla on nimi ja identiteetti kuten millä tahansa hyödykkeellä (Volvo, Tupla, Lumene, Nokia 3300). Palvelutuotteen tarjoaja osaa kertoa asiakkaalle täsmällisesti, mihin palvelu on tarkoitettu, mistä se koostuu ja mitä se maksaa. Tuotteistaminen on siis osaamisen konkretisointia.

Tuotteistaminen tarkoittaa myös:

 • Asiakaslähtöistä ajattelutapaa
 • Palveluistamista
 • Palveluun liittyvien mielikuvien luomista
 • Abstraktin osaamisen konkretisointia yrityksen sisäisille ja ulkoisille asiakkaille
 • Palvelun suunnittelua, kuvaamista, määrittelyä, kehittämistä ja tuottamista siten, että
  • saavutetaan itselle asetetut tavoitteet
  • asiakas saa parhaan mahdollisen hyödyn tuotteesta
 • Prosessia, jonka lopputuloksena syntyy organisaation strategiaa tukeva palvelukokonaisuus, joka
  • voidaan monistaa ja toimittaa asiakkaalle tai
  • voitaisiin halutessa myydä kokonaan edelleen tai
  • jonka käyttöoikeus voitaisiin myydä edelleen.

Tuotteistamisella voidaan tarkoittaa monia eri asioita eikä siihen ole yhtä oikeaa tapaa. Kaikkia tuotteistamisen malleja ja prosesseja yhdistää kuitenkin asiakaslähtöinen ajattelu ja osaamisen konkretisointi tuotedokumentteihin. Riippuu paljon tuotteesta miten se kannattaa tuotteistaa. Pankki- ja koulutuspalveluiden tuotteistamisprosessit voivat olla hyvinkin erilaisia. Tuotteen käyttötarkoitus, laajuus ja arvioitu markkinapotentiaali vaikuttavat siihen miten tuotteistus toteutetaan.

Osaamisen konkretisoiminen

Tuotteistamisen avulla voidaan koota ja hallita kaikki tuotteeseen ja sen suunnitteluun, tuottamiseen ja markkinointiin liittyvät tiedot (Knowledge Managemet).

Kun tiedot dokumentoitu:

 • Tieto ei ole enää sitoutunut yhteen osaajaan (tai ryhmään) vaan se on koko organisaation käytössä, myös silloin kun osaaja ei enää ole organisaation käytettävissä.
 • Tietoja tuotteesta ja sen tuottamisesta voidaan hyödyntää muiden tuotteiden suunnittelussa.
 • Perehdytys uuteen tuotteeseen voidaan tehdä suunnitelmallisesti.
 • Eli: pyörää ei tarvitse keksiä aina uudestaan!

Tuotteistamisella pyritään vaikuttamaan siihen millaisia mielikuvia tuote asiakkaassa herättää. Dokumentit ja esittelyaineistot tekevät viestinnästä johdonmukaista ja tuovat varmuutta tuotteen esittelyyn. Myyjä tietää mitä hän on myymässä ja ostaja tietää mitä ostaa. Tuotteistamisprosessissa hahmotettu kuva asiakkaista ja heidän tarpeistaan auttaa konkretisoimaan tuotteen etuja asiakkaan kannalta. Tuotteistuksen myötä on mahdollista tarjota asiakkaille hyvää asiakaspalvelua sekä selkeitä esittelyaineistoja.

Pohdinta
 Mitä muita etuja tuotteistamisella voisi olla?

Lisäämateriaali
 Kirjallisuutta:

Sipilä, Jorma (1999): Asiantuntijapalvelujen tuotteistaminen. WSOY, Porvoo.
Vahvaselkä, Irma (2004): Asiantuntijan myntitaito -onnistuneen markkinoinnin ja myyntityön perusteita. FinnLectura, Pieksämäki.

Ääni

Kuka on asiakas? (mp3, kesto 0:40)

Pohdinta  Ketkä ovat asiakkaitasi?
 Miten tuotteistamisajattelu voisi edistää omaa työtäsi?


Ääni

Mikä on tuote (mp3, kesto 0:44)

Pohdinta
 Mistä osista oma tuotteesi koostuu? Voisiko siihen kehittää uusia osia?

 

Perustietoa tuotteistamisesta I

Perustietoa tuotteistamisesta II

eLearning-tuotteet


eOsaajan taidot sivuille


ESR   Tampereen yliopistoHAMK

Oppimisaihio on toteutettu eOsaajan taidot —projektille.
Tekijät: sisältö Mari Sarajärvi 2005, tekninen toteutus Mirlinda Kosova-Alija eLearning Centre/HAMK 2005.