Tuotteistaminen

e-learning-tuotteet

e-learning-tuote on tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävä, asiakkaan tai loppukäyttäjän osaamista kehittävä palvelu. e-learning-tuote voi olla esimerkiksi verkko-oppimateriaali, verkkokurssi, verkko-oppimisympäristö.

Asiakkaita voivat olla koulutusorganisaatiot, suunnittelijat, kouluttajat, ohjaajat, tutorit tai oppijat ja heidän tavoitteet liittyvät yleensä oppimiseen ja osaamisen kartuttamiseen. Palvelun tuottajat taas ovat oppimisen ja tieto- ja viestintätekniikan asiantuntijoita. e-learning-palvelut ovat siis asiantuntijapalveluita.

e-learning-tuotteet ovat siis tuotteistettuja palveluita. Tuotteistuksen aste voi toki vaihdella, mutta palvelusta ei oikeastaan tule tuotetta ilman jonkin asteista tuotteistamista. Mitä pidemmälle tuotteistus on viety, sitä paremmin asiakasta voidaan palvella -ja sitä paremmin kilpailla muiden palveluntuottajien kanssa.

Tieto- ja viestintätekniikka luo asiakkaalle ja palvelun tuottajalle mahdollisuuksia, mutta asettaa samalla haasteita. e-learning-tuotteita suunnitellessa onkin hyvä pohtia seuraavia seikkoja:

  • Millaisia ennakkotietoja ja taitoja asiakkailta voi odottaa? (Medialukutaito, tekniset taidot)
  • Onko asiakas motivoitunut e-tuotteiden käyttöön? Miten motivaation voisi herättää?
  • Millaisia välineitä asiakkaalla voi olettaa olevan?

  • Millaista osaamista tuotteen tuottaminen edellyttää? Onko osaaminen hankittavissa?
  • Miten tuote sopii organisaation (tieto)strategiaan?
  • Miten teknologia tulee kehittymään seuraavien vuosien aikana? Mitä kehitys edellyttää tuotteelta?

  • Millaisia uusia ansaintamahdollisuuksia tieto- ja viestintätekniikka mahdollistaa?
  • Millaisia uusia toteutustapoja tieto- ja viestintätekniikka mahdollistaa?

Tehtävä
Tehtävä 1 / Viikko 10

Etsi esimerkiksi netistä eLearning-tuotteita tai niiden esittelyjä.

  • Millaisia mielikuvia tuote sinussa herätti?
  • Arvioi tuotteen hyötyjä asiakkaalle: Näkyvätkö ne tuotteen esittelyssä?

Tee tehtävä ma 14.3. mennessä.


Perustietoa tuotteistamisesta I

Perustietoa tuotteistamisesta II

eLearning-tuotteet


eOsaajan taidot sivuille

 

ESR   Tampereen yliopistoHAMK

Oppimisaihio on toteutettu eOsaajan taidot —projektille.
Tekijät: sisältö Mari Sarajarvi 2005, tekninen toteutus Mirlinda Kosova-Alija eLearning Centre/HAMK 2005.