Perustietoja Microsoft Producerista

Mitä Microsoft Producerilla voi tehdä?

Microsoft Producer on ohjelma, jonka avulla ääntä, videoita, ppt-dioja ja kuvia voi tallentaa, synkronoida ja julkaista verrattain helposti. Ohjelman avulla voi luoda huomiota herättäviä ja tehokkaita erilaisia mediaelementtejä sisältäviä esityksiä, joita voidaan katsella Internetin välityksellä.

Microsoft Produceria käyttämällä viestinnän, myynnin sekä markkinoinnin ammattilaiset, kouluttajat ja yrityskäyttäjät voivat luoda digitaalista mediaa käyttävää markkinointiaineistoa, elearning-oppimateriaaleja ja yrityksen sisäisiä tiedotteita ja julkaista sitten niitä jaetuilla verkkolevyillä, intranetissä, Internetissä tai vaikkapa CD-ROM -levyllä.

Microsoft Producer-esityksen aloitusnäkymä.

Virtausmedian eli Streaming Median käyttäminen yrityksissä on yli kaksinkertaistunut viimeisten 18 kuukauden aikana. Digitaalisen median käytön lisääntymisen esteenä on kuitenkin usein sisällön luomisessa tarvittavien, tavalliselle käyttäjälle soveltuvien työkalujen puuttuminen. Tähän asti sisällön luominen on edellyttänyt taitoa hallita liian monia erilaisia työkaluja, joiden avulla luodaan ja yhdistetään eri mediaelementtejä.

Microsoft Producer yksinkertaistaa yllämainittuja tehtäviä, ja tuo multimediatuotannon lähemmäksi tavallista käyttäjää. Microsoft Produceria voidaan menestyksekkäästi käyttää mm. seuraaviin tarkoituksiin:

  • Online-seminaarit. Organisaation sisällöntuottajat (kuten viestintä-, markkinointi- ja koulutusosastot) voivat luoda nopeasti koulutusmateriaaleja, joita käyttäjät voivat hyödyntää tarpeidensa mukaan ja säästää matkakustannuksissa.
  • Laadukkaat online-esitykset. Kaikenkokoiset yritykset voivat luoda monipuolisia useista mediaelementeistä koostuvia esityksiä erilaisiin tarkoituksiin, kuten uuden tuotteen tai palvelun esittelyyn.
  • Vapaamuotoinen yritysviestintä. Producerin avulla yrityskäyttäjät voivat luoda samalla kertaa vapaamuotoisia ja informatiivisia esityksiä, kuten osavuosikatsauksen sanallisen esityksen.
  • Johdon katsaukset. Johdon katsauksia voidaan lähettää suorina lähetyksinä. Lisäksi katsauksiin voi Producerin avulla integroida dioja sekä muita aiheeseen liittyviä osia.
  • Videonauha-arkiston hyödyntäminen. Vanhoja koulutusvideoita voi nyt synkronoida PowerPoint-diojen kanssa esitysten julkaisemiseksi yrityksen verkossa. Näin käyttäjät tavoitetaan tehokkaasti ja kustannuksia säästäen.

Microsoftin whitepaper Producer-käyttöön sopivan ministudion rakentamisesta, .doc (388 kilotavua) tai .pdf (566 kilotavua)

Microsoft Producerin voit ladata veloituksetta osoitteesta:
http://www.microsoft.com/office/powerpoint/producer/prodinfo/default.mspx

Perustietoa Streaming-tekniikasta (aukeaa uuteen ikkunaan)
Mitä MS-Producerilla voi tehdä?

Laitteisto- ja ohjelmistovaatimukset

Esimerkki esityksen koostamisesta

 


eOsaajan taidot sivuille


ESR   Tampereen yliopistoHAMK

Oppimisaihio on toteutettu eOsaajan taidot -projektille.
Tekijät: sisältö Mika Rintala 2005, tekninen toteutus Mirlinda Kosova-Alija eLearning Centre/HAMK 2005.