Videokuvaus

Digitaalinen videokuva - kuvaaminen II

Leikkaaminen kuvakoosta toiseen

 • Elokuvaa leikkaamalla elokuvan kerronnasta saadaan sujuvampaa ja luontevampaa. Katsojien mielenkiintoa saadaan pidettyä yllä kuvakokojen ja kuvakulmien vaihtelevuudella, edellyttäen että leikkauskohta on huolella valittu.
 • Perussääntönä voi pitää vähintään kahden kuvakoon muutosta. Toisaalta ei tule myöskään suosia liian radikaaleja hyppäyksiä kuvakoosta toiseen.

Esimerkkejä kuvakoon muutoksista

kuvakoon muutos

Kameraliikkeet

 • Panorointi
  • kameran horisontaali liike
  • käytetään liikkuvien kohteiden seuraamiseen ja tilojen esittelemiseen
 • Tilttaus
  • kameran vertikaali liike
  • käytetään korkeiden kohteiden esittelemiseen
 • Kamera-ajo
  • koko kamera liikkuu
  • yleensä käytetään erityisiä kiskoja, joilla kamera liikkuu
 • Kiertoajo
  • visuaalisesti vaikuttava
  • syntyy vaikutelma liikkeessä mukana olemisesta
  • ympäristö korostuu varsinaisen kohteen kustannuksella
 • Tarkennusajo
  • tarkennuspistettä muutetaan
  • voidaan kiinnittää katsojien huomio haluttuun kohtaan kuvassa
 • Nostoajo
  • kameraa nostetaan tai lasketaan "hissimäisesti"
  • käytetään alussa siirryttäessä maisemasta kohteeseen tai lopussa siirryttäessä kohteesta maisemaan
 • Zoomaus eli optinen ajo
  • toteutetaan kameran polttoväliä muuttamalla
  • kuvan syvyysvaikutelma muuttuu

Kuvakulmat

 • Kuvakulmaa muuttamalla saadaan luotua erilaisia mielikuvia kohteesta.
 • Jos kuvaamme kohdetta ylhäällä alaspäin, kohde näyttää katsojasta alistuneelta ja haavoittuvalta. Jos taas kuvaamme kohdella alhaalta ylöspäin kohde näyttää hallitsevalta ja kenties uhkaavaltakin.
 • Kuvakulmia hyödyntämällä voidaan siis vaikuttaa tehokkaasti katsojan mielentiloihin ja tuntemuksiin.

Vastakuvat

 • Vastakuvarakennetta käytetään kaikissa videotuotannoissa, joissa esiintyy kahden hahmon välistä vuoropuhelua. Tätä rakennetta hyödyntämällä voidaan kuvata vaikkapa haastattelutilanne yhdellä kameralla.
 • Alla olevassa kuvassa esitetään vastakuvarakenteen peruskaava. Henkilöiden P1 ja P2 välillä käydään vuoropuhelu, joka kuvataan yhdellä kameralla.
 • vastakuva

 • Kohtaus kuvataan kolmeen kertaan, ensimmäisellä kerralla kamera on paikassa K1 ja kuvaa molemmat henkilöt. Toisella kerralla kamera on paikassa K2 ja kuvaa henkilöä P1. Kolmannella kerralla kamera on paikassa K3 ja kuvaa henkilöä P2.
 • Kuvassa näkyvä katkoviiva on ns. suojaviiva, jota kamera ei saa ylittää. Jos kamera siirrettäisiin katkoviivan yläpuolella, roolihenkilöt vaihtaisivat puolia.
 • Leikkausvaihetta voidaan helpottaa yksinkertaisesti. Kameran annetaan pyöriä vähintään viisi sekuntia ennenkuin näyttelijöille annetaan lupa aloittaa ja vastaavasti kuvaaja antaa kameran pyöriä viitisen sekuntia sen jälkeen kun näyttelijät ovat lopettaneet.

 

eOsaajan taidot sivuille

 

ESR   Tampereen yliopistoHAMK

Oppimisaihio on toteutettu eOsaajan taidot —projektille.
Tekijät: sisältö Mika Rintala, tekninen toteutus Essi Ylönen ja Mirlinda Kosova-Alija HAMK eLearning Centre 2005.