Videokuvaus

Digitaalinen videokuva - ennen kuvaamista

Synopsis

 • Synopsista voidaan verrata vaikkapa vuokra-DVD:n takakannen esittelytekstiin. Kyseessä on siis lyhyt, tiivis versio videon tapahtumista ja asiasisällöstä.
 • Synopsiksesta on nähtävissä nopeasti videon perussisältö ja idea, ilman varsinaisen käsikirjoituksen tuomaa yksityiskohtataakkaa.
 • Synopsis on tärkeä työväline myytäessä elokuvan ideaa rahoittajille (tai oppimateriaalivideota rehtorille), koska synopsiksessa esitetään myös valmiin tuotteen kohderyhmät
 • Myös oppimateriaalin tuottajalle synopsis on tärkeä, koska sen avulla hän voi tarvittaessa muistuttaa itselleen mitä oikeastaan projektissa ollaankaan tekemässä.
 • Synopsiksen maksimipituutena voi pitää yhtä A4-arkkia. Jos synopsiksesi paisuu tätä pidemmäksi, kannattaa vakavasti miettiä millä tarkkuudella asiat ilmaisee.

Kuvakäsikirjoitus eli storyboard

 • Normaalisti storyboard perustuu käsikirjoitukseen. Oppimateriaalituotannossa ei kuitenkaan yleensä ole järkevää käyttää resursseja yksityiskohtaisen käsikirjoituksen hiomiseen, vaan kannattanee jatkaa synopsiksesta storyboardin laatimiseen.
 • Tarkoituksena on tuottaa sarjakuvamainen esitys elokuvan kohtauksista
  • kuvaajat, näyttelijät ja kuvausryhmä saavat hyvän kuvan siitä, miltä lopputuloksen tulisi näyttää ja mitä siihen pääsemiseksi tarvitaan.
 • Elokuvastudioilla on käytettävissä taiteilijoita, jotka piirtävät storyboardit.
 • Taiteilijaa ei ole pakko palkata; henkilöhahmot voi piirtää tikku-ukkoina ja liikkeen voi kuvata nuolilla.

kuvakäsikirjoitus

 

eOsaajan taidot sivuille

 

ESR   Tampereen yliopistoHAMK

Oppimisaihio on toteutettu eOsaajan taidot —projektille.
Tekijät: sisältö Mika Rintala, tekninen toteutus Essi Ylönen ja Mirlinda Kosova-Alija HAMK eLearning Centre 2005.