Timelinen merkinnät (Flash MX)


Timeline Mikä? Kuvaus Lisääminen Poistaminen Muuta

Empty Keyframe

Keyframe, jossa ei ole mitään sisältöä, mutta siihen voi esim. lisätä symbolin, ääntä, toiminnon (action) tai piirtää.

Insert > Blank Keyframe tai F7

Insert > Clear Keyframe tai Shift + F6

Siirtäminen: Aktivoi ensin keyframe näpäyttämällä sitä kerran ja sen jälkeen raahaa haluamaasi paikkaan.

Keyframe

Keyframessa on symboli tai jokin piirros.

Insert > Keyframe tai F6

Insert > Clear Keyframe tai Shift + F6

Siirtäminen: Aktivoi ensin keyframe näpäyttämällä sitä kerran ja sen jälkeen raahaa haluamaasi paikkaan.

Motion Tween

Nuoli sinisellä pohjalla tarkoittaa, että kahden keyframen välillä on "Motion Tweening" -animointi.

Kaksoisnäpäyttämällä keyframejen välissä ja valitsemalla ilmestyvästä valikosta Tweening > Motion.

Kaksoisnäpäyttämällä keyframejen välissä ja valitsemalla ilmestyvästä valikosta Tweening > None.

Motion Tweeningin voi tehdä vain symboleiden tai ryhmitettyjen objektien (Modify > Group) välille.

Shape Tween

Nuoli vihreällä pohjalla tarkoittaa, että kahden keyframen välillä on "Shape Tweening" -animointi.

Kaksoisnäpäyttämällä keyframejen välissä ja valitsemalla ilmestyvästä valikosta Tweening > Shape.

Kaksoisnäpäyttämällä keyframejen välissä ja valitsemalla ilmestyvästä valikosta Tweening > None.

Shape Tweeningiä ei voi tehdä symboleiden välille, vaan muuntuvat kuviot pitää piirtää keyframeihin suoraan. Huom! Teksteihin pitää valita Modify > BreakApart.

(Keyframe ja) frameja

Harmaat framet tarkoittavat, että niissä on sama sisältö kuin edeltävässä keyframessa. Esim. Keyframessa on talo-symboli ja se on näkyvissä muuttumattomana harmaiden framejen ajan.

Insert > Frame tai F5

Insert > Delete Frame tai Shift F5

 

Empty Frames

Vaaleat framet tarkoittavat, että niiden kohdalla ei ko layerillä ole mitään.

 

 

 

Virhe Tweening-
animaatiossa

Katkoviivat kertovat, että Tweenissä on jotain ongelmaa. Ks. Motion ja Shape Tweening Muuta -kohta.

 

 

 

Sound Frame

Ääniaalto tarkottaa, että keyframessa on ääni.

Properties-paneelin Sound-alasvetovalikosta voi valita importoidun äänen.

Properties-paneelin Sound-alasvetovalikosta None.

 

Action Frame

a-tarkoitta, että keyframessa on jokin ActionScript-koodia.

Painamalla keyframen kohdalla hiiren oikeaa näppäintä ja valitsemalla valikosta Actions.

 

 

Label

Punainen nuoli ja teksti sen vieressä tarkoittaa, että keyframessa on Label (otsikko).

Properties-paneelin frame-kenttä.

 

Labeleita käytetään helpottamaan navigoinnin rakentamista.

Huom! Framejen kopiointi leikepöydälle tapahtuu poikkeuksellisesti valitsemalla kopioitavat keyframet ja Edit > Copy Frames / Paste Frames.

 


Sivun alkuun

eOsaajan taidot sivuille

 

ESR-logo   TAY-logoHAMK-logo

Oppimisaihio on toteutettu eOsaajan taidot -projektille.
Tekijät: Tommi Saksa, 2005, HAMK eLearning Centre.