Äänitiedostot ja tallennus

Audacityn projektitiedosto (*.aup)

Aup-tiedostosta eivät muut ohjelmat ymmärrä mitään. Jos haluat käyttää editoimaasi ääntä jossain muussa ohjelmassa, pitää se exportoida joksikin yleiseksi formaatiksi (yleensä wav tai mp3).

Projektitiedoston tallentaminen

 1. File > Save As
 2. Valitse levy ja kansio, johon haluat äänet tallentaa. Yleensä kannattaa tallentaa projekti paikalliselle levylle.
 3. Anna tiedostolle nimi ja paina Ok.

  Huomaa, että aup-tiedosto ei sisällä varsinaista äänidataa, vaan äänidata tallentuu automaattisesti omaan alikansioonsa. Jos annoit projektin nimeksi mainos.aup ja tallensit sen vaikkapa C:-asemalle Sounds-kansioon, ilmestyy Sounds-kansioon alikansio mainos_data, joka sisältää varsinaiset äänitiedosto. Jos siis siirrät projektiasi, muista siirtää myös data-kansio!

 

Tallentaminen pakkaamattomassa muodossa

Audacityssä äänen voi tallentaa pakkaamattomassa muodossa mm. Wave- (*.wav) tai AIFF-muotoihin (*.aiff). Nämä formaatit ovat hyvin samankaltaisia. Wave-muotoa käytetään enemmän Windows-ympäristössä.

Wave (*.wav)

Wave-muoto toimii ongelmitta eri ohjelmissa. Se ei siis pakkaa ääntä, jolloin tiedostokoko on suuri. Tästä syystä wav-tiedosto ei sovi Internetin kautta levitettäväksi, mutta sopii originaalin tallennusmuodoksi. Wave-muoto tukee vain stereoääntä, joten tallennettaessa ääniprojekti muuntuu stereoksi.

Tallennus:

 1. File > Export As Wav
 2. Anna nimi ja paina OK.

 

Tallentaminen pakatussa muodossa

Äänen pakkaaminen huonontaa äänenlaatua. Jos ääntä pakataan paljon, tiedostokoko on pienempi. Kyse on siitä, mikä on riittävä äänenlaatu kulloiseenkin tarkoitukseen. Audacityssä äänen voi tallentaa pakattuna MP3- ja OGG-muodossa. Näistä OGG-muoto on vielä kovin harvinainen.

MP3 on yleiskäyttöinen formaatti.

 • Pakkaa ääntä tehokkaasti (10:1) äänenlaadun säilyessä miltei ennallaan.
 • Äänen lisäksi MP3-tiedostoon voi tallentaa metatietoa äänestä (ID3 tag). Nämä tiedot yleensä kysytään tiedostoa tallennettaessa (katso kuva). Tiedot näkyvät toisto-ohjelmassa. Huomaa kuitenkin, että kuka vaan voi tietoja muuttaa jälkikäteenkin.
 • Useimmat ohjelmat osaavat toistaa MP3:ia. Lisäksi viime vuosina MP3:n tuki on levinnyt viihde-elektroniikkalaitteisiin.
 • Useimmat toisto-ohjelmat osaavat ladata MP3-tiedostot virtaavasti.
 • Äänen laatu määritellään Bit Rate -arvolla (ks. lisää alempaa).

Tallennus:

Huom! Sinulla pitää olla MP3-koodekki. Katso Audacityn asennus.

1. Katso ensin pakkausasetukset:
File > Preferences > File Formats -välilehti > MP3 Export Setup -kohta:

 • 320 kbps = Huippulaatu. Pakkausta ei huomaa. Sopii myös originaalin tallennusmuodoksi.
 • 192 = Huippulaatu
 • 128 = Hyvä laatu (pakkauksen erottaa jo)
 • 16 - 64 = Puheesta saa selvää.

2. Lopuksi varsinainen tallennus:

 1. File > Export as MP3
 2. Anna nimi ja paina OK.
 3. Täytä halutessasi ID3tagin tiedot.

 

 


Sivun alkuun

Digitaalisen äänen tuotantoprosessi

eOsaajan taidot sivuille

 

ESR-logo   TAY-logoHAMK-logo

Oppimisaihio on toteutettu eOsaajan taidot -projektille.
Tekijšt: Tommi Saksa, 2004, HAMK eLearning Centre.