Äänen käyttäminen Internetissä

Ääni www-sivulle

Yleensä äänitiedostot kannattaa tallentaa mp3-muotoon, koska se on laajalti tuettu pakkausmuoto, eli useimmat toisto-ohjelmat osaavat mp3-tiedoston toistaa. Lisäksi mp3-pakkaus on ihan kelvollinen pakkausmuoto äänenlaadun ja tiedostokoon näkökulmasta tarkasteltuna.

 

Tallennus Internet-palvelimelle

Jos tiedosto tallennetaan "normaalille" Internet-palvelimelle samaan tapaan kuin esim. html-sivut tai jpg-kuvat, MP3-tiedosto latautuu käyttäjän asetusten mukaan joko normaalisti tai progressiivisesti.

1. Tallenna äänitiedosto Internet-palvelimelle.

2. Tee normaalisti linkki tiedostoon:

  • Dreamweaverissä: Valitse linkitettävä sana tai kuva, kirjoita Properties-palkin Link-kenttään tiedoston osoite.
  • HTML-koodi:
<a href="tiedosto.mp3">Kuuntele</a>

 

Tiedosto mediapalvelimelle

Tiedosto voidaan tallentaa normaalin Internet-palvelimen lisäksi mediapalvelimelle, jolloin tiedosto latautuu True Streaming -tavalla. Käytännössä muuten tiedoston tallennus palvelimelle ja linkin tekeminen toimii yllä olevalla tavalla.

 

Metatiedostot

Yleensä suositellaan myös metatiedostojen käyttämistä. Metatiedosto on pieni tekstitiedosto, joka sisältää linkin varsinaiseen äänitiedostoon. Metatiedoston pitäisi pakottaa toiston tapahtuvaksi toisto-ohjelmassa, jolloin selain ei yritä tallentaa tiedostoa normaalisti tai jossain tapauksissa toistaa itse sitä varsinaisen toisto-ohjelman sijasta. Lisäksi metatiedostoon voidaan kirjoittaa metatietoa ääniklipistä (tekijä yms.) ja tarkemmin määritellä toistoa (esim. aloituskohta, soittolistat jne.). Kokemuksieni mukaan metatiedostot eivät kuitenkaan 100%:lla varmuudella pakota toistoa toisto-ohjelmaan ja eivätkä muutenkaan ole välttämättömiä.

Alla esimerkki Windows Median metatiedostosta:

<asx version="3.0">
<entry>
   <title>Wooden Bone :: Play It Again -medley</title>
   <ref href="http://www.kolumbus.fi/tommi.saksa/wooden_bone_medley.mp3" />
   <author>Wooden Bone</author>
   <copyright>(c) 2003 Wooden Bone</copyright>
</entry>
</asx>

 

Kokeile ylläolevaa tiedostoa: sample.asx

Lue lisää:

http://msdn.microsoft.com/archive/default.asp?url=/archive/en-us/samples/internet/imedia/netshow/simpleasx/default.asp

http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/wmplay10/mmp_sdk/windowsmediametafileelementsreference.asp

 

Toisto-ohjelman upottaminen www-sivulle

Toisto-ohjelman voi upottaa www-sivulle. Tämä kuitenkin toimii erilailla eri selaimilla.

Lue lisää:

http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/dnwmt/html/adding_windows_media_to_web_pages__etse.asp

http://realdev1.realise.com/rossa/rendertest/mp3.html

http://www.macromedia.com/support/dreamweaver/ts/documents/mediaplayer.htm

 

 


Sivun alkuun

Digitaalisen äänen tuotantoprosessi

eOsaajan taidot sivuille

 

ESR-logo   TAY-logoHAMK-logo

Oppimisaihio on toteutettu eOsaajan taidot -projektille.
Tekijšt: Tommi Saksa, 2004, HAMK eLearning Centre.