FRAMES ELI KEHYKSET

Frames

Framejen eli kehyksien avulla voidaan www-sivu jakaa itsenäisiin osiin. Näin esimerkiksi valikkokehys pysyy koko ajan näkyvissä kun tilakehystä vieritetään. Jokaiseen kehykseen ladataan yksi html-tiedosto. (ks. http://ao.hamk.fi/saksa/php/ )

 

index.html - Frameset-tiedosto: määritellään kehyksien nimet, koot, sijainnit ja mihin kehykseen ladataan mikäkin html-tiedosto.

valikko.html - Normaali HTML-tiedosto, joka latautuu index.html -tiedostossa määriteltyyn kehykseen. Tässä tiedostossa on päänavigoinnin linkit, joilla kontrolloidaan mitä tiedostoja ladataan tila-kehykseen.

tila.html - sivu, joka latautuu kun index.html -sivu ladataan tila-kehykseen.

 

 


 

Ennen kuin aletaan tehdä framesivustoja, kannattaa ottaa käyttöön framien reunusoptio ylävalikkorivistä View > Visual Aids > Frame Borders.

Insert-paletista valitaan Frames-lehdykkä, josta voi valita framesrakenne sivustolle (kuva 19). Framesetin ominaisuuksia voi muuttaa Properties-paletin kautta (kuva 20).

Insert

Kuva 19. Framesrakenteen valinta.

Properties

Kuva 20. Framesetin Properties-valikko.

Yksittäisten framesien ominaisuuksia voi muokata Frames-ikkunan avulla (kuva 21), jonka saa auki ylävalikkorivistä WindowFrames. Frames-ikkunasta voidaan valita haluttu frame klikkaamalla. Ominaisuuksia tälle framelle voi muutta Properties-paletissa (kuva 22).

Frames

Kuva 21. Frames-ikkuna.

Sivun alkuun

Frames

Kuva 22. Framen Properties-paletti.

Jokainen frame kannattaa nimetä, jotta sivuston rakentaminen ja linkittäminen helpottuu. Elementtien ja linkkien tekeminen sivuille tapahtuu samalla tavalla kuin muidenkin www-sivujen teossa. Linkkien teossa on kuitenkin muistettava, että Target-kohtaan täytyy valita frame, johon sivu halutaan aukeavan.

Kun framesettiä tallennetaan ensimmäistä kertaa, kannattaa valita valikosta ylävalikko-rivistä File - Save All Frames.
Save All Frames
kysyy ensin framesetille nimen ja sen jälkeen jokaiselle framelle erikseen. Dreamweaver näyttää valitun framen kehystämällä sen mustalla viivoituksella. Kuvassa 23 mustalla viivoituksella on kehystetty koko frameset, joka tallennetaan halutulla nimellä.

Frames

Kuva 23. Valitun framen tai framesetin tallennus.

 

Sivun alkuun

eOsaajan taidot sivuille

 

ESR  Tampereen yliopisto HAMK

Oppimisaihio on toteutettu eOsaajan taidot –projektille.
Tekijät: Mirva Hosion 9.3.2004 materiaalista muokannut Tommi Saksa 8.11.2004, tekninen toteutus Mirlinda Kosova-Alija, HAMK eLearning Centre.